śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Seminarium mgr inż. Emilii Zamojskiej
 

W dniu 13 listopada (poniedziałek) o godz. 11:00 w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska  Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 45E w sali nr 34 WB odbędzie się seminarium mgr inż. Emilii Zamojskiej nt. "Zmienność przestrzenna zawartości  metali ciężkich w osadach dennych i roślinach wodnych w systemie rzeczno-jeziornym".
Seminarium związane będzie z otwarciem przewodu doktorskiego.