pt. 23 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Studenckie Koło Naukowe “Ciepłownik” uzyskało wyróżnienie w konkursie StRuNa 2017
 

Studenckie Koło Naukowe “Ciepłownik” Politechniki Białostockiej uzyskało, drugie w historii, wyróżnienie w prestiżowym konkursie promującym Studencki Ruch Naukowy StRuNa 2017 organizowanym pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyróżniony został projekt pt. „Odnawialne źródła energii w instalacjach sanitarnych”

Badania dotyczyły trzech grup urządzeń:

1 powietrznej hybrydowej pompy ciepła, badania analityczne prowadziła Sara Sewastianik,
2 do przetwarzania energii słonecznej na ciepło, zagadnie to analizowały Paulina Antoniuk i Monika Niewińska
3 do odzysku ciepła podczas absorpcyjnego osuszania powietrza, w temat ten zagłębiali się Tomasz Bartosz i Krzysztof Gawrylczyk.

Powietrzne pomy ciepła są rekomendowane przez UE do stosowania, gdy sezonowy współczynnik wydajności cieplnej (SCOP) wynosi min. 2,5, co wynika z przyjęcia sprawności produkcji energii elektrycznej równej 45%. Jednakże w Polsce sprawność ta wynosi 36%. Algorytm obliczeniowy, opracowany przez „Ciepłownika”, został oparty o obowiązujące normy i średnie (dla każdej godziny w sezonie grzewczym) wartości temperatury zmierzonych w latach 2003-2012 przez stację IMGW w Białymstoku. Rezultaty tych obliczeń wykazały, że SCOP dla tej pompy wynosiłoby 2,55. Spełnione byłoby więc wymaganie stawiane przez UE. Jednakże SCOP=2,55 jest poniżej wartości 3,5, która jak wynika z wcześniejszych badań „Ciepłownika” jest minimalną wartością dla Polski. O wiele bardziej korzystnym w tym przypadku rozwiązaniem, zarówno pod względem ekonomicznym jak i ekologicznym, jest więc kondensacyjny kocioł gazowy.

Druga grupa urządzeń została porównana pod względem technologii przetwarzania energii słonecznej, geografii produkcji oraz sprzedaży. Najwięcej kolektorów słonecznych, spośród państw UE, zostało zainstalowanych w Niemczech, Grecji i Austrii. Dominuje sprzedaż kolektorów płaskich nad próżniowymi, chociaż te ostatnie wykazują swoją przewagę w przypadku instalacji c.o. i c.w.u. o wyższych wartościach temperatury wody instalacyjnej. Jako producent, na rynkach światowych dominują Chiny. Polska, mimo znacznie mniej sprzyjających warunków klimatycznych, zajmowała wysoką pozycję w rankingu pola powierzchni instalowanych kolektorów, które siłą rzeczy były głównie importowane z Chin.

Porównanie dokonane przez trzecią grupę badawczą, sugeruje wykorzystanie adsorpcyjnych osuszaczy z wewnętrznym odzyskiem ciepła i żelem krzemionkowym jako sorbenta wilgoci.

Do konkursowej prezentacji zostały wybrane najwnikliwsze naukowo badania Sary Sewastianik. W przygotowanie i przedstawienie prezentacji aktywnie zaangażowali się Aneta Suchowierska i Krzysztof Zawistowski. Dzięki nadzwyczaj aktywnej postawie całej trójki Studenckie Koło „Ciepłownik” otrzymało wyróżnienie w tym cenionym przez władze centralne konkursie. Rangę osiągnięcia podkreśla fakt, że budżet projektu „Ciepłownika” był nadzwyczaj skromny w porównaniu do pozostałych finalistów. Dziękujemy Pani Rzecznik Dorocie Sawickiej i Telewizji „Platon” za wsparcie okazane podczas przygotowania prezentacji. Opiekę naukową nad „Ciepłownikiem” sprawują: dr inż. Dorota Anna Krawczyk i dr hab. inż. Andrzej Gajewski.