śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Sukces studentów i pracowników WBiIŚ
 
Studenci II stopnia Architektury krajobrazu: Sylwii Kosińskiej i Mariusza Dobrzynia uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Dzień Planisty - nowoczesne wizje przestrzeni miejskiej, która odbyła się 6-7 IV 2017 na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Otrzymali wyróżnienie w kategorii referat badawczy, za pracę pt.: Rewitalizacja obszaru powojskowego w Ełku - generatywne metody projektowania w gospodarce przestrzennej.
Referat przygotowany został pod opieką merytoryczną dr.inż. arch. Sławomira Wojtkiewicza.

Absolwent kierunku Architektury krajobrazu (pracownik ZDAK) mgr inż. arch. kraj. Kamil Rawski otrzymał wyróżnienie w organizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu Ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu architektury krajobrazu. Pracę pt.: Zielona linia - park w centrum Białegostoku przygotował pod kierunkiem dr.inż. arch. Macieja Kłopotowskiego.