śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”
 

W dniu 26 maja 2017 roku na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej odbyła się po raz szósty Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”. Podstawowym celem przedsięwzięcia było doskonalenie warsztatu naukowego oraz sztuki prezentacji początkujących naukowców (studentów I, II, III stopnia oraz młodym pracowników nauki). Sama konferencja oraz towarzyszące jej wydarzenia pozwoliły na zdobycie nowych doświadczeń, wymianę myśli i poglądów oraz poznanie najnowszych technologii stosowanych w inżynierii środowiska. Rozległa, merytoryczna dyskusja umożliwiła poszerzanie horyzontów, promocję regionu i uczelni. Podczas konferencji dr inż. Dorota Krawczyk  zaprezentowała projekt VIPSKILLS, który jest realizowany na WBiIŚ PB, ma na celu rozwijanie umiejętności, które pomagają przeprowadzać kompleksowe analizy z uwzględnieniem różnych aspektów: technicznych, ekonomicznych, ekologiczne, społecznych, klimatycznych i prawnych w celu wyboru optymalnego rozwiązania. Z kolei mgr inż. Jacek Zysek zaprezentował produkty i działalność firmy P.V. Prefabet Kluczbork S.A.

Podczas tegorocznej edycji w wydarzeniu wzięło udział ponad 220 uczestników z 25 uczelni z całej Polski oraz z 5 zza granicy:

1. Politechnika Białostocka,

2. Politechnika Warszawska,

3. Politechnika Wrocławska,

4. Politechnika Częstochowska,

5. Politechnika Śląska,

6. Politechnika Łódzka,

7. Politechnika Gdańska,

8. Politechnika Lubelska,

9. Politechnika Opolska,

10. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,

11. Uniwersytet w Białymstoku,

12. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,

13. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,

14. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

15. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

16. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

17. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

18. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,

19. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,

20. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

21. Uniwersytet Śląski w Katowicach,

22. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie,

23. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Stasica w Krakowie,

24. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

25. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

26. Kyiv National University of Construction and Architecture (Ukraina),

27. Poltava National Technical University (Ukraina),

28. Rivne State Technical University (Ukraina),

29. Anadolu University (Turcja),

30. Pamukkale University (Turcja).

Uczestnicy podzielili się własnymi pomysłami, projektami i spostrzeżeniami obejmującymi bezpośrednio lub zahaczającymi pośrednio o tematykę szeroko rozumianej inżynierii i ochrony środowiska.

VI Międzynarodową Konferencję Naukową „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem” odwiedzili goście:

· Przewodnicząca Kolegium Dziekanów Wydziałów Inżynierii Środowiska – prof. dr hab. inż. Józefa Wiater,

· Prodziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ds. studenckich i dydaktyki – dr Jolanta Piekut

· Prodziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ds. promocji – dr inż. Barbara
Sadowska-Buraczewska,

· Prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych – dr inż. Lech Magrel,

· Prezes Wodociągów Białostockich –  mgr inż. Piotr Sokołowski,

· Przedstawiciele Zarządu Spółki MPEC,

· Przedstawiciele Zarządu PZITS oddział w Białymstoku,

· Przedstawiciele Zarządu Głównego PZITS.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem” została połączona
z uroczystą galą rozstrzygającą Konkurs na Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Kierunków Inżynieria
i Ochrona Środowiska, który organizowany był przez Zarząd Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów
i Techników Sanitarnych w Białymstoku przy współudziale Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego konkursu była dr inż. Elżbieta Grygorczuk-Petersons.

Laureatkami tegorocznej edycji zostały:

· w specjalności wodociągi i kanalizacje: Pani mgr inż. Beata Jarocka – „Komputerowe modelowanie wybranego systemu odprowadzania ścieków”.

· w specjalności ciepłownictwo i wentylacja: Pani mgr inż. Ewelina Katarzyna Olszańska – „Analiza techniczno-ekonomiczna przebudowy sieci cieplnej kanałowej preizolowaną 2 x Dn 500/710 od komory BK-417 do komory BK-403 (ul. Wojsk Ochrony Pograniczna) w Białymstoku”.

Młodzi przyszli naukowcy w ramach obrad konferencji dyskutowali o problemach inżynierii środowiska na wielu płaszczyznach zastanawiając się jak można usprawnić systemy kanalizacyjne i wodociągowe, zwiększyć efektywność oczyszczania wody i ścieków oraz unieszkodliwiania osadów, wykorzystać nowe źródła energii
i ciepła, jak zaprojektować nowe urządzenia stosowane w inżynierii środowiska, ale także jak zwiększyć świadomość ekologiczną społeczeństwa. Ich dyskusje zostały podzielone na 5 sesji tematycznych, nad którymi czuwały Komisje Naukowe:

· Ekoinżynieria, sieci i instalacje sanitarne, członkowie Komisji Naukowej: prof. dr hab. inż. Józefa Wiater, dr inż. Dariusz Andraka, mgr inż. Iwona Piszczatowska;

· Gospodarka odpadami, członkowie Komisji Naukowej: dr hab. inż. Sławomir Obidziński, dr Jolanta Piekut, mgr inż. Magdalena Joka;

· Wody powierzchniowe i podziemne, ścieki i osady ściekowe, członkowie Komisji Naukowej: dr hab. inż. Mariusz Dudziak, prof. nzw. w Pol. Śl., dr inż. Anna Siemieniuk, dr n. tech. Joanna Szczykowska;

· Ochrona środowiska, członkowie Komisji Naukowej: dr n. tech. Janina Piekutin, dr inż. Elżbieta Wołejko, mgr inż. Piotr Ofman;

· Ekoenergetyka, członkowie Komisji Naukowej: dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk,
dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska, mgr inż. Dawid Łapiński.

Wśród młodych naukowców wyłoniono trzech laureatów najlepszych referatów:

Artur Piński

Genomic analysis of plant-associated bacteria belonging to the Stenotrophomonas maltophilia species and their potential in enhancing phytoremediation efficiency

Rafał Rozpondek

Evaluation of contamination of Zn-Pb industry degraded areas using spatial information

Maciej Cholewiński

Obieg Rankine’a z czynnikiem niskowrzącym zasilany ciepłem odpadowym spalin kotłowych – potencjał energetyczny oraz korzyści środowiskowe

Wyróżniono także następujące prace:

Anna Wilińska, Emilia Bączkowska

Wpływ technologii uzdatniania wody na stabilność biologiczną wody przeznaczonej do spożycia

Waldemar Studziński

Wybór najlepszego sposobu do usuwania związków promieniochronnych i ich metabolitów ze ścieków

Paula Piechna

Respirometric activity of activated sludge and biofilm in integrated fixed-film activated sludge (IFAS) system

Aleksandra Zajkowska

Zrównoważony rozwój a standardy infrastruktury technicznej ekomarin na Warmii i Mazurach

Kamil Rawski

Analiza przewietrzania i wentylacji miasta Białystok

Natalia Matwiejczuk

Selected advanced oxidation processes in the treatment of wastewater

Michał Preisner

Przegląd oprogramowania do modelowania pracy oczyszczalni ścieków

Błażej Smoliński

Instalacja georur w świetle badań polowych. Doświadczenia i wnioski

Jakub Kozicki

Optymalizacja doboru technik bezwykopowych w odnowie kanałów sanitarnych w aspektach technicznych, ekonomicznych i prawnych

Michał Rościszewski

Analiza modelu hydrologicznego zlewni naturalnej Potoku Oliwskiego pod kątem ochrony przeciwpowodziowej oraz zdolności retencyjnej

Łukasz Borek

Wpływ głęboszowania na wybrane właściwości fizyko-wodne mad odrzańskich

Udział w konferencji wymagał przygotowania i napisania oryginalnej pracy twórczej w formie artykułów naukowych, które zostały zebrane i opublikowane w 7 tomach monografii z serii „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”:

· Wody powierzchniowe i podziemne (tom 30),

· Ścieki i osady ściekowe (tom 31),

· Ochrona środowiska (tom 32),

· Ekoinżynieria (tom 33),

· Sieci i instalacje sanitarne (tom 34),

· Ekoenergetyka (tom 35),

· Environmental engineering systems (tom 35).

Monografie zostały wydane w formie elektronicznej przez Oficynę Wydawniczą PB oraz opatrzone numerem ISBN. Ponadto 24 artykuły zostały opublikowane w czasopismach Inżynierii Ekologicznej i Journal of Ecological Engineering wydawanych przez Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, 8 artykułów w czasopiśmie Budownictwo i Inżynieria Środowiska oraz 4 artykuły w czasopiśmie Rynek Instalacyjny.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego chciałabym złożyć podziękowania wszystkim prelegentom, zaproszonym gościom, recenzentom oraz członkom Komitetu Naukowego za wkład w konferencję.

Zapraszamy za rok!

Do zobaczenia na  VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”.

Przewodnicząca Komitetu

Naukowego i Organizacyjnego

dr hab. inż. Iwona Skoczko

Fotorelacja z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem” Białystok, 26 maja 2017 r.