śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Wycieczka Studenckiego Koła Naukowego DROGOWIEC do firmy STRABAG i TPA Instytutu Badań Technicznych
 

W dniu 11 maja członkowie SKN DROGOWIEC uczestniczyli w wycieczce technicznej do firmy Strabag Sp z. o. o. oraz TPA Instytutu Badań Technicznych Sp z o. o. w Pruszkowie. Studenci zostali zapoznani przez Panią Marzenę Więckowską ze strukturą firmy oraz możliwościami wynikającymi z uczestnictwa w  praktykach studenckich. Pan Paweł Łochnicki wygłosił wykład dotyczący wdrażania sytemu LEAN, który ma na celu ograniczenie kosztów działalności przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności i szybkości dostaw, poprawie jakości świadczonych usług oraz  zwiększeniu produktywności. Następnie studenci mieli możliwość zwiedzenia poszczególnych pracowni laboratoryjnych w TPA Instytucie Badań Technicznych oraz wytwórni MMA. Dodatkowo wykład Pana Krzysztofa Gila wzbogacił dotychczasową wiedzę studentów o praktyczne wskazówki związane z procesem produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. Uczestnictwo w wydarzeniu pozwoliło na poszerzenie informacji z zakresu nowoczesnych rozwiązań stosowanych w budownictwie drogowym.

Chcielibyśmy szczególnie podziękować dla Pana Pawła Łochnickiego i Pana Wojciecha Kropacza za poświęcony czas włożony w organizację wydarzenia.


 
galeria
 
11-05-2017 - SKN Drogowiec