śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Zmarł profesor Tadeusz Leszek Wierzbicki
 

Profesor Tadeusz Leszek Wierzbicki pozostanie we wspomnieniach i wdzięcznej pamięci społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej.

Składamy wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego.

Tadeusz Leszek Wierzbicki (ur. 16 lutego 1932 w Siemianowicach Śląskich zm. 20 marca 2017 w Białymstoku) –  profesor nauk technicznych, inżynier chemik, specjalista z zakresu technologii wody i ścieków, przez ponad 30 lat związany z Politechniką Białostocką, w 1975 roku inicjator powstania kierunku Inżynieria Środowiska na naszej Uczelni, kierownik Katedry Technologii Wody, Ścieków i Osadów Ściekowych do 28 lutego 2007 roku.

Dzieciństwo i lata szkolne Profesor spędził w Tarnobrzegu. W latach 1950–1956 studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie w 1962 roku uzyskał stopień naukowy doktora. Był uczniem prof. Wacława Leśniańskiego, prof. Adolfa Joszta i prof. Andrzeja Grossmana. W 1968 obronił pracę habilitacyjną na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Tytuł profesora uzyskał w 1976, a stanowisko profesora zwyczajnego w 1991 roku.
Od 1975 roku był związany z Białymstokiem i Politechniką Białostocką. Był twórcą, organizatorem i kierownikiem utworzonego w 1976 roku Zakładu Inżynierii Środowiska. W latach 1975–1979 pełnił funkcję prorektora do spraw studenckich i dydaktyki Politechniki Białostockiej, a do 2007 roku kierownika Katedry Technologii Wody, Ścieków i Osadów. W latach 1983–1998 pracował w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, a w 1994–2002 w Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Był członkiem Międzynarodowego Zrzeszenia Ozonu, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych PZITS oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP. W 2007 roku uroczysta sesja plenarna inaugurująca XIV Konferencję Naukowo-Techniczną w Białowieży została poświęcona jego jubileuszowi 75 urodzin i 50-lecia pracy zawodowej, badawczej i naukowo-dydaktycznej.
Profesor Wierzbicki był promotorem 22 zakończonych przewodów doktorskich, w tym pierwszej pomyślnie obronionej na Politechnice Białostockiej rozprawy doktorskiej. W Politechnice Białostockiej wypromował 13 doktorów w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, z czego aż 11 osób pracuje w Katedrze Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska na WBiIŚ. Był autorem 40 recenzji prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o tytuł, dwóch patentów, kilkudziesięciu ekspertyz oraz promotorem ponad 400 prac inżynierskich i magisterskich. W prasie krajowej i zagranicznej umieścił ponad 250 swoich publikacji. Był twórcą i pomysłodawcą serii konferencji naukowo-technicznych z cyklu „Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo przemysłowych”.
Jako miłośnik wspinaczki wysokogórskiej i górskiej turystyki pieszej był zdobywcą wszystkich odznak GOT. W 1993 roku – będąc instruktorem ZHP w stopniu harcmistrza – otrzymał Srebrny Krzyż Za Zasługi dla ZHP.

Profesor Tadeusz Leszek Wierzbicki był wielokrotnie nagradzany i odznaczany:

•    Srebrny Krzyż Zasługi (1970),
•    Medal Komisji Edukacji Narodowej (1978),
•    Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1979),
•    Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel PRL” (1983),
•    Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1988),
•    Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” (1993),
•    Odznaka Honorowa „Zasłużony Politechnice Białostockiej” (2001),
•    Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2001).

Uroczystości pogrzebowe

Msza św. w intencji Zmarłego odbędzie się w sobotę 25 marca o godz. 12:00 w Parafii Krzyża Świętego w Grabówce. Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Miejskim przy ul. Wysockiego w Białymstoku.

Profesor Tadeusz Leszek Wierzbicki 1932-2017