pt. 23 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Seminarium Pani mgr inż. Katarzyny Oszczapińskiej
 

Dnia 07.03.2018 r. o godzinie 10:00 (środa) w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 45E w sali nr 34 (sala posiedzeń Rady Wydziału) odbędzie się seminarium Pani mgr inż. Katarzyny Oszczapińskiej nt. "Wpływ kryteriów ekonomicznych, technicznych i środowiskowych na wybór systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenach wiejskich" w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego.