pon. 22 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Dokumentacja postępowań habilitacyjnych
 
 
 

Dokumentacja postępowań habilitacyjnych prowadzonych przez RW WBiIŚ PB zgodnie z Ustawą z dn. 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.)

 1. dr inż. Mirosław Broniewicz
 2. dr inż. Grzegorz Ginda
 3. dr inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk
 4. dr inż. Jolanta Anna Prusiel
 5. dr inż. Andrzej Butarewicz
 6. dr Janina Piekutin
 7. dr inż. Andrzej Gajewski
 8. dr inż. Izabela Anna Tałałaj
 9. dr inż. Joanna Rodziewicz
 10. dr inż. Dariusz Boruszko
 11. dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska