sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Dziekanaty
 
 
 
Godziny otwarcia dziekanatu / Dean's Office opening hours:

Studia stacjonarne / Full-time studies:

Poniedziałek / Monday 9.00 AM - 12.15 AM
Wtorek / Tuesday 12.00 AM - 3:15 PM
Środa / Wednesday 8.00 AM - 12.15 AM
Czwartek / Thursday 12.00 AM - 3.15 PM
Piątek / Friday

8.00 AM - 12.15 AM

(pokój nr 10 od 9.00)

Studia niestacjonarne / Part-time studies:

Poniedziałek / Monday 9.00 AM - 12.15 AM
Wtorek / Tuesday 12.00 AM - 3.15 PM
Środa / Wednesday 8.00 AM -12.15 AM
Czwartek / Thursday 12.00 AM - 3.15 PM
Piątek / Friday 9.00 AM - 3.00 PM
(podczas zjazdów) 9.00 - 17.00
Sobota / Saturday (podczas zjazdów) 9.00 - 13.00

Pracownicy dziekanatu:

mgr Ewa Wojciuk
- Kierownik Dziekanatu
 • Studia doktoranckie 
  Kierunek: Budownictwo,
  Inżynieria Środowiska

pok. Nr 13

tel. (085) 746 96 89

e-mail:e.wojciuk@pb.edu.pl

Małgorzata Jakubiuk
- specjalista ds. studenckich i dydaktyki
 • Studia stacjonarne I i II stopnia 
  Kierunek: Ochrona Środowiska
  Architektura Krajobrazu
  Biotechnologia
  Ekoinżynieria

pok. Nr 12

tel. (085) 746 96 32

e-mail:m.jakubiuk@pb.edu.pl

Eugenia Siergiejuk
- specjalista ds. studenckich i dydaktyki
 • Studia stacjonarne I i II stopnia 
  Kierunek: Inżynieria Środowiska

pok. Nr 12

tel. (085) 746 96 32

e-mail:e.siergiejuk@pb.edu.pl

mgr Irena Koziejko
- starszy specjalista ds. studenckich i dydaktyki
 • Studia stacjonarne I i II stopnia 
  Kierunek: Budownictwo
  Inżynieria Rolno - Spożywcza i Leśna 

pok. Nr 11

tel. (085) 746 96 88

e-mail:i.koziejko@pb.edu.pl

mgr inż. Dorota Kunicka
- specjalista ds. dydaktyki
 • Studia stacjonarne I i II stopnia 
  Kierunek: Budownictwo
  Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna

pok. Nr 11

tel. (085) 746 96 88

e-mail:d.kunicka@pb.edu.pl

mgr Katarzyna Zgudko-Perkowska
- specjalista ds. studenckich i dydaktyki.
 • Studia niestacjonarne I i II stopnia,
  Kierunek: Budownictwo

pok. Nr 10

tel./fax (085) 746 96 66

e-mail:k.zgudko@pb.edu.pl

mgr Joanna Król-Motylewicz
- starszy referent ds. studenckich i dydaktyki.


mgr inż Agnieszka Wysmułek


 • Studia stacjonarne I i II stopnia 
  Kierunek: Gospodarka Przestrzenna

 • Studia niestacjonarne I i II stopnia
  Kierunek: Inżynieria Środowiska
  Gospodarka Przestrzenna

pok. Nr 10

tel./fax (085) 746 96 66

e-mail:j.motylewicz@pb.edu.pl

e-mail: a.wysmulek@pb.edu.pl

mgr Justyna Kołoszko
- starszy referent ds. studenckich i dydaktyki.
 • Pomoc materialna

 • Studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim
  Kierunek: Construction and Building Systems Engineering (CBSE)

pok. Nr 10

tel./fax (085) 746 96 65

e-mail:j.koloszko@pb.edu.pl