ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Katedra Mechaniki Konstrukcji
 
 
 

Kierownik Katedry

prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski

Sekretariat Katedry

mgr inż. Marta Konopacka pok. WB-219A tel. 85 746 95 96 wb.kmk(at)pb.edu.pl

Pracownicy naukowo - dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski pok. WB-220 tel. 797 995 940 c.miedzialowski(at)pb.edu.pl
dr hab. inż. Tadeusz Chyży pok. WB-219B tel. 797 995 941 t.chyzy(at)pb.edu.pl strona www
dr inż. Michał Baszeń pok. WB-222 tel. 797 995 942 m.baszen(at)kmb.pb.edu.pl strona www
dr inż. Krzysztof Czech pok. WB-222 tel. 797 995 942 k.czech(at)pb.edu.pl strona www
dr inż. Janusz Krentowski pok. WB-220B tel. 797 995 945
dr inż. Jarosław Malesza pok. WB-221 tel. 797 995 946 j.malesza(at)pb.edu.pl strona www
dr inż. Joanna Krętowska pok. WB-223 tel. 797 995 943 j.kretowska(at)pb.edu.pl
dr inż. Romuald Szeląg pok. WB-220B tel. 797 995 945 r.szelag(at)pb.edu.pl strona www
mgr inż. Adam Walendziuk pok. WB-221 tel. 797 995 946 a.walendziuk(at)kmb.pb.edu.pl strona www
mgr inż. Sandra Mlonek pok. WB-207A tel. 797 995 947 s.matulewicz(at)pb.edu.pl

strona www

mgr inż. Monika Mackiewicz

Pracownicy techniczni

mgr inż. Anna Żakowicz pok. WB-221 tel. 797 995 946 a.zakowicz(at)pb.edu.pl strona www
inż. Anatoli Kalicki pok. WB-02B tel. 797 995 948

Doktoranci

mgr inż. Monika Mackiewicz pok. WB-223 tel. m.mackiewicz(at)pb.edu.pl
mgr inż. Damian Siwik pok. WB-207 tel. 797 995 947 d.siwik(at)pb.edu.pl

Przedmioty nauczania

 • Podstawy informatyki
 • Mechanika teoretyczna
 • Analiza konstrukcji w stadiach realizacji i eksploatacji
 • Komputerowe wspomaganie analizy konstrukcji
 • Mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów
 • Podstawy mechaniki konstrukcji budowlanych
 • Podstawy Wytrzymałości Materiałów I
 • Wytrzymałość materiałów II
 • Diagnostyka pomiarowa wytężenia konstrukcji budowlanych
 • Mechanika budowli
 • Metody obliczeniowe
 • Mechanika konstrukcji
 • Mechanika konstrukcji inżynierskich
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Budownictwo miejskie

Profil naukowo – badawczy

 • Wytrzymałość materiałów budowlanych w prostych i złożonych stanach obciążenia;
 • analiza konstrukcji budowlanych w ich naturalnych trójwymiarowych schematach statycznych z wykorzystaniem interakcji podłoża gruntowego;
 • analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji budowlanych, zwłaszcza w nowych sytuacjach obciążenia, nadbudowy, rozbudowy, itp.;
 • Diagnostyka statyczna i dynamiczna obiektów budowlanych i mostowych;
 • Zastosowanie do powyższych zagadnień metod numerycznych i komputerowych;
 • Tłumienie w kompozytach cementowych modyfikowanych polimerami;
 • Dodatkową, nietypową działalnością naukową, prowadzoną przy współpracy Białostockiej Akademii Medycznej są problemy stomatologii i mechaniki tkanki kostnej uzębienia

Oferta usługowa

 • Ekspertyzy oraz projekty budowlane
 • Prace o charakterze naukowo-badawczym i studialnym
 • Rzeczoznawstwo i projektowanie techniczne
 • Ocena wytrzymałości elementów konstrukcji
 • Oprogramowanie i szkolenia w zakresie technik komputerowych
 • Analizy statyczne konstrukcji różnych typów
 • Obliczenia dynamiczne, analizy konstrukcji obciążonych wymuszeniem zmiennym w czasie
 • Ocena wpływu drgań przenoszonych drogą gruntową na budynki i ich użytkowników
 • Analiza stref rezonansowych
 • Obliczenia stateczności konstrukcji
 • Analiza konstrukcji w zakresie nieliniowym
 • analiza konstrukcji uszkodzonych i w stanach awaryjnych

Strony internetowe powiązane

Strona Katedry Mechaniki Konstrukcji

Strony pracowników Katedry