sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego dr inż. Barbary Sadowskiej-Buraczewskiej
 
 
 

1. Wniosek Habilitanta (załącznik)

2. Autoreferat (załącznik)

3. Skład Komisji Habilitacyjnej

4. Uchwała Rady WBIIŚ

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr inż. Barbary Sadowskiej-Buraczewskiej

1. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego w dniu 18.10.2017 r.
2. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dniu 02.11.2017 r.
3. Podjęcie przez Radę WBiIŚ PB uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w dniu 15.11.2017 r.
4. Podjęcie prze z Radę WBiIŚ PB uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej w dniu 15.11.2017 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Komisji Habilitacyjnej w dniu ...
6. Opracowanie recenzji przez recenzentów do dnia ...
7. Podjęcie przez Komisję Habilitacyjną uchwały zwierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy stopnia doktora habilitowanego w dniu ...
8. Podjęcie przez Radę WBiIŚ PB uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dniu ...