sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego dr inż. Andrzeja Gajewskiego
 
 
 

1. Wniosek Habilitanta (załącznik)

2. Autoreferat (załącznik)

3. Skład Komisji Habilitacyjnej (załącznik)

4. Uchwała Rady WBIIŚ (załącznik)

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr inż. Andrzeja Gajewskiego

1. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego w dniu 10.10.2016 r.
2. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dniu 24.10.2016 r.
3. Podjęcie przez Radę WBiIŚ PB uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w dniu 16.11.2016 r.
4. Podjęcie prze z Radę WBiIŚ PB uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej w dniu 16.11.2016 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Komisji Habilitacyjnej w dniu 03.02.2017 r.
6. Opracowanie recenzji przez recenzentów do dnia 10.04.2017 r.
7. Podjęcie przez Komisję Habilitacyjną uchwały zwierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy stopnia doktora habilitowanego w dniu 03.04.2017 r.
8. Podjęcie przez Radę WBiIŚ PB uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dniu 12.04.2017 r.