sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego dr inż. Katarzyny Gładyszewskiej-Fiedoruk
 
 
 

1. Wniosek Habilitanta (załącznik)

2. Autoreferat (załącznik)

3. Skład Komisji Habilitacyjnej (załącznik )

4. Uchwała Rady WBIIŚ (załącznik)

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

  1. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego Pani dr inż. Katarzyny Gładyszewskiej – Fiedoruk w dniu 29.01.2016 r.
  2. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dniu 0204.03.2016 r.
  3. Podjęcie prze z Radę WBiIŚ PB uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w dniu 16.03.2016 r.
  4. Podjęcie prze z Radę WBiIŚ PB uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej w dniu 16.03.2016 r.
  5. Powołanie przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Komisji Habilitacyjnej w dniu 08.04.2016 r.
  6. Opracowanie recenzji przez recenzentów do dnia 10.07.2016 r.
  7. Podjęcie przez Komisję Habilitacyjną uchwały zwierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy stopnia doktora habilitowanego w dniu 15.06.2016 r.
  8. Podjęcie przez Radę WBiIŚ PB uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego Pani Katarzynie Gładyszewskiej – Fiedoruk w dniu 06.07.2016 r.