sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego dr inż. Jolanty Anny Prusiel
 
 
 

1. Wniosek Habilitanta (załącznik)

2. Autoreferat (załącznik)

3. Skład Komisji Habilitacyjnej (załącznik)

4. Uchwała Rady WBIIŚ (załącznik)

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

  1. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego Pani dr inż. Jolanty Anny Prusiel w dniu 11.03.2016 r.
  2. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dniu 21.03.2016 r.
  3. Podjęcie prze z Radę WBiIŚ PB uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w dniu 06.04.2016 r.
  4. Podjęcie prze z Radę WBiIŚ PB uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej w dniu 06.04.2016 r.
  5. Powołanie przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Komisji Habilitacyjnej w dniu 20.05.2016 r.
  6. Opracowanie recenzji przez recenzentów do dnia 08.09.2016 r.
  7. Podjęcie przez Komisję Habilitacyjną uchwały zwierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy stopnia doktora habilitowanego w dniu 27.10.2016 r.
  8. Podjęcie przez Radę WBiIŚ PB uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego Pani Jolancie Annie Prusiel w dniu 16.11.2016 r.