sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego dr inż. Joanny Rodziewicz
 
 
 

1. Wniosek Habilitanta (załącznik)

2. Autoreferat (załącznik)

3. Skład Komisji Habilitacyjnej (załącznik)

4. Uchwała Rady WBIIŚ (załącznik)

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr inż. Joanny Rodziewicz

1. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego w dniu 08.06.2017 r.
2. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dniu 12.06.2017 r.
3. Podjęcie przez Radę WBiIŚ PB uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w dniu 05.07.2017 r.
4. Podjęcie prze z Radę WBiIŚ PB uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej w dniu 05.07.2017 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Komisji Habilitacyjnej w dniu 08.09.2017 r.
6. Opracowanie recenzji przez recenzentów do dnia 13.11.2017 r.
7. Podjęcie przez Komisję Habilitacyjną uchwały zwierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy stopnia doktora habilitowanego w dniu 14.11.2017  r.
8. Podjęcie przez Radę WBiIŚ PB uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dniu 13.12.2017 r.