sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego dr inż. Izabeli Anny Tałałaj
 
 
 

1. Wniosek Habilitanta (załącznik)

2. Autoreferat (załącznik)

3. Skład Komisji Habilitacyjnej (załącznik)

4. Uchwała Rady WBIIŚ (załącznik)

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr inż. Izabeli Anny Tałałaj

1. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego w dniu 16.05.2017 r.
2. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dniu 05.06.2017 r.
3. Podjęcie przez Radę WBiIŚ PB uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w dniu 14.06.2017 r.
4. Podjęcie prze z Radę WBiIŚ PB uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej w dniu 14.06.2017 r.
5. Powołanie przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Komisji Habilitacyjnej w dniu 08.09.2017 r.
6. Opracowanie recenzji przez recenzentów do dnia 15.11.2017 .r
7. Podjęcie przez Komisję Habilitacyjną uchwały zwierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy stopnia doktora habilitowanego w dniu 28.11.2017 r.
8. Podjęcie przez Radę WBiIŚ PB uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dniu 13.12.2017 r.