sob. 20 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Informacja o przebiegu postępowania habilitacyjnego dr inż. Mirosława Broniewicza
 
 
 

1. Wniosek Habilitanta (załącznik)

2. Autoreferat Habilitanta (załącznik)

3. Skład Komisji Habilitacyjnej (załącznik)

4. Uchwała Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (załącznik)


Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr inż. Mirosława Broniewicza


1. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego Pana dr inż. Mirosława Broniewicza w dniu 18.02.2015 r.

2. Otrzymanie z Centralnej Komisji zlecenia przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w dniu 17.03.2015 r.

3. Podjęcie przez Radę WBiIŚ PB uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dniu 15.04.2015 r.

4. Podjęcie przez Radę WBiIŚ PB uchwały w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej w dniu 15.04.2015 r.

5. Powołanie przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Komisji Habilitacyjnej w dniu 8.05.2015 r. oraz zmiany sekretarza Komisji w dniu 12.06.2015r.

6. Wysłanie dorobku naukowego Habilitanta do recenzentów w dniu 28.08.2015 r.

7. Opracowanie recenzji przez recenzentów do dnia 18.10.2015 r.

8. Podjęcie przez Komisję Habilitacyjną uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem w dniu 13.11.2015r.

9. Podjęcie przez Radę WBiIŚ PB uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem w dniu 18.11.2015r.