pon. 22 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Rada Wydziału
 
 
 
Posiedzenie Rady Wydziału
 

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB, które odbędzie się w dniu 15.02.2017 r. (środa) o godz. 12:15 w budynku Wydziału, sala nr 34.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Wydziału
2. Informacja Dziekana o działalności WBiIŚ pomiędzy posiedzeniami Rady Wydziału
3. Przyjęcie protokółu nr 6/2016-17 z dnia 18.01.2017 r.
4. Sprawy osobowe
4.1. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr inż. Małgorzaty Krasowskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska
4.2. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr inż. Joanny Struk – Sokołowskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska
4.3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr inż. Marcina Orłowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Geoinformacji i Gospodarki Przestrzennej
4.4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Ewy Godlewskiej na stanowisku wykładowcy na ½ etatu w Zespole Dydaktycznym Architektury Krajobrazu w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska
4.5. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich
4.6. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania dr hab. inż. Andrzeja Butarewicza na kierownika Zakładu Biologii Sanitarnej i Biotechnologii
5. Opinia Rady Wydziału w sprawie nadania orderów i odznaczeń państwowych oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej
6. Sprawy studiów doktoranckich
7. Sprawy dydaktyczne
7.1. Opinia Rady Wydziału w sprawie uruchomienia studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Construction and Building Systems Engineering
7.2. Opinia Rady Wydziału w sprawie uruchomienia studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska
7.3. Opinia Rady Wydziału w sprawie uzupełnienia propozycji warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych I stopnia na rok akademicki 2017/2018
7.4. Upoważnienie pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia i recenzowania prac dyplomowych na rok akademickich 2017/2018
7.5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na godziny zlecone
8. Sprawy bieżące

Proszę o niezawodny udział w posiedzeniu Rady Wydziału