wt. 19 września 2017
 
Szukaj
?
 
 
 
Rada Wydziału
 
 
 
Posiedzenie Rady Wydziału
 

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB, które odbędzie się w dniu 13.09.2017 r. (środa) o godz. 12:15 w budynku Wydziału, sala nr 34.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Wydziału
2. Informacja Dziekana o działalności WBiIŚ pomiędzy posiedzeniami Rady Wydziału
3. Przyjęcie protokółu nr 12/2016-17 z dnia 05.07.2017 r.
4. Sprawy doktorskie
4.1. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Dawida Łapińskiego w obszarze wiedzy nauki techniczne w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska i wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej i promotora pomocniczego
4.1. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Iwony Kingi Piszczatowskiej w obszarze wiedzy nauki techniczne w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska i wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej
4.2. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Marleny Małgorzaty Rowińskiej w obszarze wiedzy nauki techniczne w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska i wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej
4.3. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Joanny Smyk w obszarze wiedzy nauki techniczne w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska i wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej i promotora pomocniczego
4.4. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Mariusza Tarnowskiego w obszarze wiedzy nauki techniczne w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska i wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej
4.5. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Kazimierowicz i dopuszczenie do publicznej obrony
4.6. Opinia Rady Wydziału w sprawie wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Dołżyńskiej
5. Sprawy studiów doktoranckich
6. Sprawy osobowe
6.1. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska w specjalności ogrzewnictwo i wentylacja
6.2. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr inż. Marka Motylewicza na stanowisku adiunkta w Katedrze Budownictwa i Inżynierii Drogowej
6.3. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr inż. Pawła Kruka na stanowisku asystenta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Energooszczędnego na ½ etatu
6.4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr inż. arch. Marty Baum na stanowisku asystenta w Katedrze Konstrukcji Budowlanych i Architektury na ½ etatu
6.5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Nomeda Bratčikoviene na stanowisku profesora wizytującego
7. Sprawy dydaktyczne
7.1. Informacja o rekrutacji
7.2. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na godziny zlecone
7.3. Powierzenia adiunktom prowadzenie wykładów
7.4. Opinia Rady Wydziału w sprawie obniżenia pensum opiekunom kół naukowych
7.5. Opinia Rady Wydziału w sprawie wyróżnienia prac dyplomowych
7.6. Opinia Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosków studentów o przyznanie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
8. Sprawy promocji i rozwoju
9. Sprawy bieżące

Proszę o niezawodny udział w posiedzeniu Rady Wydziału