pon. 22 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Rada Wydziału
 
 
 
Posiedzenie Rady Wydziału
 

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB, które odbędzie się w dniu 17.01.2018 r. (środa) o godz. 12:15 w budynku Wydziału, sala nr 34.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Wydziału
2. Informacja Dziekana o działalności WBiIŚ pomiędzy posiedzeniami Rady Wydziału
3. Przyjęcie protokółu nr 4/2017-18 z dnia 13.12.2017 r.
4. Sprawy doktorskie
4.1. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Falkowskiego oraz komisji i przedmiotów egzaminacyjnych
4.2. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Kalinowskiej – Wichrowskiej oraz komisji i przedmiotów egzaminacyjnych
4.3. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Puchlik oraz komisji i przedmiotów egzaminacyjnych
5. Sprawy osobowe
5.1. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr inż. Karoliny Ogrodnik na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Energooszczędnego
5.2. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Adama Łukowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Technologii i Systemów Inżynierii  Środowiska
6. Zgoda Rady Wydziału w sprawie przyznania tytułu honorowego profesora Uczelni:
6.1. prof. dr hab. inż. Lech Dzienis prof. zw.
6.2. prof. dr hab. inż. Roman Hejft
6.3. prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski
6.4. prof. dr hab. inż. Józefa Wiater
7. Opinia Rady Wydziału w sprawie przyznania nagród Rektora
8. Opinia Rady Wydziału w sprawie nadania orderów i odznaczeń państwowych oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej
9. Opinia Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy wykonawczej dotyczącej Programu Podwójnego Dyplomowania na studiach drugiego stopnia, kierunku budownictwo w języku polskim z Politechniką Lwowską na Ukrainie
10. Sprawy naukowe
11. Sprawy dydaktyczne
12. Sprawy promocji i rozwoju
13. Sprawy bieżące

Proszę o niezawodny udział w posiedzeniu Rady Wydziału