pt. 23 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Rada Wydziału
 
 
 
Posiedzenie Rady Wydziału
 

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB, które odbędzie się w dniu 13.12.2017 r. (środa) o godz. 12:15 w budynku Wydziału, sala nr 34.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady Wydziału
 2. Informacja Dziekana o działalności WBiIŚ pomiędzy posiedzeniami Rady Wydziału
 3. Przyjęcie protokółu nr 3/2017-18 z dnia 15.11.2017 r.
 4. Sprawy habilitacyjne
  4.1 Podjęcie uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania dr inż. Joannie Rodziewicz stopnia doktora habilitowanego w obszarze wiedzy nauki techniczne w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska
  4.2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania dr inż. Izabeli Tałałaj stopnia doktora habilitowanego w obszarze wiedzy nauki techniczne w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska
  4.3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania dr inż. Dariuszowi Boruszko stopnia doktora habilitowanego w obszarze wiedzy nauki techniczne w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska
  4.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dr Jolancie Piekut na finansowanie postępowania habilitacyjnego prowadzonego przez jednostkę zewnętrzną
 5. Sprawy doktorskie
  5.1. Powołanie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Krzysztofa Falkowskieg
  5.2. Powołanie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Kalinowskiej – Wichrowskiej
  5.3. Powołanie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Puchlik
  5.4. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Dariusza Tymosiaka w obszarze wiedzy nauki techniczne w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie budownictwo i wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej
  5.5. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Pauliny Wójtowicz w obszarze wiedzy nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska i wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej oraz promotora pomocniczego
 6. Sprawy osobowe
  6.1. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr inż. Roberta Czubaszka na stanowisku adiunkta w Katedrze Inżynierii Rolno – Spożywczej i Kształtowania Środowiska
  6.2. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr inż. Agnieszki Wysockiej - Czubaszek na stanowisku adiunkta w Katedrze Inżynierii Rolno – Spożywczej i Kształtowania Środowiska
  6.3. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr inż. Andrzeja Kamockiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Inżynierii Rolno – Spożywczej i Kształtowania Środowiska 
  6.4. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr inż. Sławomira Roj – Rojewskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Inżynierii Rolno – Spożywczej i Kształtowania Środowiska
  6.5. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr inż. Katarzynie Dołżyk - Szypcio na stanowisku adiunkta w Katedrze Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji
  6.6. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr inż. Roberta Stachniewicza na stanowisku adiunkta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Energooszczędnego
  6.7. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr inż. Tomasza J. Teleszewskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji
  6.8. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr inż. Roberta Ziółkowskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Budownictwa i Inżynierii Drogowej
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych Projektowanie, Budowa i Utrzymanie Dróg
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych Podstawy Budownictwa – uzupełnienie różnic programowych
 9. Sprawy dydaktyczne
 10. Sprawy promocji i rozwoju
 11. Sprawy bieżące

Proszę o niezawodny udział w posiedzeniu Rady Wydziału