śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Rada Wydziału
 
 
 
Posiedzenie Rady Wydziału
 

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB, które odbędzie się w dniu 14.02.2018 r. (środa) o godz. 12:15 w budynku Wydziału, sala nr 34.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Wydziału
2. Informacja Dziekana o działalności WBiIŚ pomiędzy posiedzeniami Rady Wydziału
3. Przyjęcie protokółu nr 1/2018  z dnia 17.01.2018 r.
4. Sprawy profesorskie
4.1. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauki techniczne (w dyscyplinie inżynieria środowiska) oraz wyznaczenie kandydatów na recenzentów
5. Sprawy doktorskie
5.1. Powołanie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Łukasza Kolendo
6. Sprawy osobowe
6.1. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. dr hab. Włodzimierza Lewandowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Chemii, Biologii i Biotechnologii
6.2. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr inż. Joanny Kazimierowicz na stanowisku adiunkta  w Katedrze Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska
6.3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. inż. Leonovich Sergel na stanowisku profesora wizytującego
7. Sprawy studiów doktoranckich
7.1. Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) na rok akademicki 2018/2019
8. Sprawy dydaktyczne
8.1. Upoważnienie pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia i recenzowania prac dyplomowych na rok akademickich 2018/2019
8.2. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na godziny zlecone
9. Sprawy bieżące
9.1. Opinia Rady Wydziału w sprawie uaktualnienia składu Zespołu do układania rozkładów zajęć dydaktycznych na WBiIŚ
9.2. Opinia Rady Wydziału w sprawie uzupełnienia składu Komisji Habilitacyjnej

Proszę o niezawodny udział w posiedzeniu Rady Wydziału