ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Rada Wydziału
 
 
 
Posiedzenie Rady Wydziału
 

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB, które odbędzie się w dniu 14.12.2016 r. (środa) o godz. 12:15 w budynku Wydziału, sala nr 34.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Wydziału
2. Informacja Dziekana o działalności WBiIŚ pomiędzy posiedzeniami Rady Wydziału
3. Przyjęcie protokółu nr 3/2016-17 z dnia 19.10.2016 r. oraz protokółu nr 4/2016 -17 z dnia 16.11.2016 r.
4. Sprawy doktorskie
4.1. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Krupy komisji i przedmiotów egzaminacyjnych
4.2. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Damiana Łukasza Siwika komisji i przedmiotów egzaminacyjnych
4.3. Powołanie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Justyny Werner-Juszczuk
4.4. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Małgorzaty Ewy Wysockiej w obszarze wiedzy nauki techniczne w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie budownictwo i wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej
5. Sprawy osobowe
5.1. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie architektura w Zespole Dydaktycznym Architektury Krajobrazu w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska
5.2. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr inż. Małgorzacie A. Lelusz na stanowisku adiunkta
5.3. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Jolancie Piekut na stanowisku adiunkta
6. Sprawy naukowe
6.1. Opinia Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Kirgiskim Państwowym Uniwersytetem Budownictwa, Transportu i Architektury im. N. Isanova
6.2. Opinia Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Połtawską National Technical Yunik Uniwersity
7. Opinia Rady Wydziału w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych „Podstawy Inżynierii Środowiska – uzupełnienie różnic programowych” oraz powołania kierownika tych studiów jak również w sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów oraz ramowych programów przedmiotów i warunków ich zaliczenia
8. Sprawy dydaktyczne
9. Sprawy promocji i rozwoju Wydziału
10. Sprawy bieżące

Proszę o niezawodny udział w posiedzeniu Rady Wydziału