pon. 22 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Rada Wydziału
 
 
 
Posiedzenie Rady Wydziału
 

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB, które odbędzie się w dniu 14.06.2017 r. (środa) o godz. 12:15 w budynku Wydziału, sala nr 34.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Wydziału
2. Informacja Dziekana o działalności WBiIŚ pomiędzy posiedzeniami Rady Wydziału
3. Przyjęcie protokółu nr 10/2016-17 z dnia 17.05.2017 r.
4. Sprawy habilitacyjne
4.1. Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego dr inż. Izabeli Tałałaj w obszarze wiedzy nauki techniczne w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska oraz powołanie trzech członków komisji habilitacyjnej
5. Sprawy doktorskie
5.1. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Kazimierowicz oraz komisji i przedmiotów egzaminacyjnych
5.2. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Tomasza Choińskiego w obszarze wiedzy nauki techniczne w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska i wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej
5.3. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Ewy Szatyłowicz w obszarze wiedzy nauki techniczne w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska i wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej oraz promotora pomocniczego
6. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania kierowników jednostek organizacyjnych
7. Sprawy naukowe
8. Opinia Rady Wydziału w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych (VII edycja ) „Wycena Nieruchomości” oraz przedłużenie powołania kierownika tych studiów jak również w sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów oraz ramowych programów przedmiotów i warunków ich zaliczenia
9. Opinia Rady Wydziału w sprawie wniosku o przyznanie dr hab. inż. Izabeli Bartkowskiej Nagrody Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie
10. Sprawy dydaktyczne
10.1. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmiany formy przedmiotu "Nawożenie i uprawa roślin" na I stopniu kierunku AK
11. Sprawy promocji i rozwoju
12. Sprawy bieżące

Proszę o niezawodny udział w posiedzeniu Rady Wydziału