śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Rada Wydziału
 
 
 
Posiedzenie Rady Wydziału
 

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB, które odbędzie się w dniu 05.07.2017 r. (środa) o godz. 12:15 w budynku Wydziału, sala nr 34.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Rady Wydziału
2. Informacja Dziekana o działalności WBiIŚ pomiędzy posiedzeniami Rady Wydziału
3. Przyjęcie protokółu nr 11/2016-17 z dnia 14.06.2017 r.
4. Sprawy habilitacyjne.
4.1. Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego dr inż. Dariuszowi Boruszko w obszarze wiedzy nauki techniczne w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska oraz powołanie trzech członków komisji habilitacyjnej
4.2. Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego dr inż. Joannie Rodziewicz w obszarze wiedzy nauki techniczne w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska oraz powołanie trzech członków komisji habilitacyjnej
5. Sprawy doktorskie
5.1. Nadanie mgr inż. Markowi Motylewiczowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie budownictwo
5.2. Nadanie mgr inż. Piotrowi Żabickiemu stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie budownictwo
5.3. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Ewy A. Słowikowskiej w obszarze wiedzy nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska i wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej oraz promotora pomocniczego
5.4. Opinia Rady Wydziału w sprawie wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Dołżyńskiej
5.5. Opinia Rady Wydziału w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie przewodu doktorskiego mgr inż. Karolinie Ogrodnik prowadzonego przez Wydział Architektury Politechniki Białostockiej
6. Sprawy studiów doktoranckich
7.Sprawy osobowe
7.1. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. inż. Katarzyny Zabielskiej – Adamskie prof. PB na stanowisku profesora nadzwyczajnego
7.2. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w dziedzinie nauki techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska w specjalności chemia środowiska
7.3. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w dziedzinie nauki chemiczne w dyscyplinie chemia w specjalności chemia fizyczna
7.4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr inż. Małgorzaty Wysockiej na stanowisku asystenta
7.5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr inż. Sylwii Złowodzkiej na stanowisku asystenta na ½ et.
8. Współpraca i programy naukowe
9. Opinia Rady Wydziału w sprawie obniżenia pensum dydaktycznego nauczycielom akademickim
10. Sprawy dydaktyczne
11. Sprawy promocji i rozwoju
12. Sprawy bieżące

Proszę o niezawodny udział w posiedzeniu Rady Wydziału