ndz. 25 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Władze wydziału (kadencja 2016-2020)
 
 
 

Dziekan
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
prof. zw. dr hab. inż. Michał Bołtryk

tel.: 85 746 95 60
e-mail: m.boltryk(at)pb.edu.pl

Prodziekan ds. Nauki
dr hab. inż. Iwona Skoczko

tel.: 85 746 95 75
e-mail: wbis.prodz.nauka(at)pb.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki

kierunki: Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu

dr inż. Małgorzata Aldona Lelusz

tel.: 85 746 95 80
e-mail: m.lelusz(at)pb.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki

kierunki: Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska, Ekoinżynieria, Biotechnologia, Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna

dr Jolanta Piekut

tel.: 85 746 95 80
e-mail: j.piekut(at)pb.edu.pl

Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju

dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska

tel.: 571 443 140 
e-mail: barbara.sadowska(at)pb.edu.pl

Sekretariat Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

mgr Barbara Piotrowska

mgr inż. Honorata Mrozek

tel.: 85 746 95 60
fax: 85 746 95 59

email: h.mrozek(at)pb.edu.pl

Sekretariat Prodziekan ds. Nauki

mgr Beata Tymińska

tel.: 85 746 95 75
fax: 85 746 95 75

e-mail: wbis.prodz.nauka(at)pb.edu.pl

Sekretariat Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki

mgr Katarzyna Matosek

tel.: 85 746 95 80
fax: 85 746 95 80

e-mail: wbis.prosekretariat(at)pb.edu.pl