WBiNŚ

Studia doktoranckie

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej oferuje możliwość kontynuacji nauki na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach III stopnia (studiach doktoranckich) w zakresie dyscypliny naukowej budownictwo. Studia doktoranckie skierowane są do osób legitymujących się stopniem magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym w innych dyscyplinach i mają na celu zapewnienie wyróżniającym się studentom studiów magisterskich możliwości szybszego awansu naukowego.

Kształcenie:

Kształcenie na studiach doktoranckich w zakresie dyscypliny naukowej budownictwo na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku ukierunkowane jest na:

 • poznanie podstawowych zagadnień z zakresu nauk podstawowych oraz budownictwa na poziomie umożliwiającym prowadzenie prac badawczych i rozwiązywanie różnorodnych zagadnień z zakresu szeroko pojętych nauk technicznych,
 • opanowanie nowoczesnych metod badawczych, w tym szerokiego wykorzystania nowoczesnych technik laboratoryjnych, badań „in situ” oraz systemów komputerowych,
 • rozwój wybranych nowoczesnych technologii w ramach prac badawczych realizowanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB,
 • przygotowanie do pracy zespołowej w ramach większych projektów badawczych i wdrożeniowych,
 • przygotowanie do udziału w pracach badawczych w ramach samodzielnie realizowanych prac, projektów promotorskich, a także innych projektów krajowych i europejskich,
 • indywidualizację kształcenia pod kątem zainteresowań naukowych uczestników i tematyki rozwijanej w ramach zagadnień dotyczących tematu pracy doktorskiej,
 • pogłębienie znajomości języka obcego w zakresie terminologii zawodowej, wykorzystania materiałów źródłowych oraz dokumentowania własnych wyników prac,
 • wskazanie na aspekty humanistyczne w pracy naukowej, w tym uwzględnienie czynników humanistycznych, socjologicznych i ekonomicznych determinujących rozwój nauki i techniki,
 • przedstawienie i praktyczne opanowanie zasad organizacji, planowania i koordynacji pracy naukowej.

Sylwetka absolwenta:

Studia doktoranckie mają na celu umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i pomyślnej obrony pracy doktorskiej oraz stanowią podstawę do dalszego samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, dydaktycznej, doświadczalnej, czy też projektowej w dziedzinie nauk technicznych. W czasie czteroletnich studiów doktorant zdobywa zaawansowaną wiedzę dotyczącą metod analitycznych, numerycznych i doświadczalnych stosowanych w budownictwie, prowadzi zajęcia dydaktyczne, badania naukowe, uczestniczy w seminariach i konferencjach naukowych, przygotowuje referaty, artykuły oraz przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem promotora. Absolwent studiów doktoranckich będzie posiadał umiejętności niezbędne do stworzenia własnego warsztatu pracy naukowej; identyfikowania, badania i rozwiązywania złożonych problemów praktycznych. Ponadto będzie orientować się w bieżących kierunkach rozwoju nauki i techniki w kraju i na świecie.

Specjalności:

 • Mechanika konstrukcji
 • Mechanika gruntów
 • Konstrukcje budowlane
 • Organizacja i technologia budowy
 • Inżynieria drogowa
 • Fizyka budowli
 • Trwałość budowli
 • Materiały i wyroby budowlane

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej oferuje możliwość kontynuacji nauki na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach III stopnia (studiach doktoranckich) w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria środowiska. Studia doktoranckie skierowane są do osób legitymujących się stopniem magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym w innych dyscyplinach i mają na celu zapewnienie wyróżniającym się studentom studiów magisterskich możliwości szybszego awansu naukowego.

Kształcenie:

Kształcenie na studiach doktoranckich w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria środowiska na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku ukierunkowane jest na:

 • poznanie podstawowych zagadnień z zakresu nauk podstawowych oraz budownictwa na poziomie umożliwiającym prowadzenie prac badawczych i rozwiązywanie różnorodnych zagadnień z zakresu szeroko pojętych nauk technicznych,
 • opanowanie nowoczesnych metod badawczych, w tym szerokiego wykorzystania nowoczesnych technik laboratoryjnych, badań „in situ” oraz systemów komputerowych,
 • rozwój wybranych nowoczesnych technologii w ramach prac badawczych realizowanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB,
 • przygotowanie do pracy zespołowej w ramach większych projektów badawczych i wdrożeniowych,
 • przygotowanie do udziału w pracach badawczych w ramach samodzielnie realizowanych prac, projektów promotorskich, a także innych projektów krajowych i europejskich,
 • indywidualizację kształcenia pod kątem zainteresowań naukowych uczestników i tematyki rozwijanej w ramach zagadnień dotyczących tematu pracy doktorskiej,
 • pogłębienie znajomości języka obcego w zakresie terminologii zawodowej, wykorzystania materiałów źródłowych oraz dokumentowania własnych wyników prac,
 • wskazanie na aspekty humanistyczne w pracy naukowej, w tym uwzględnienie czynników humanistycznych, socjologicznych i ekonomicznych determinujących rozwój nauki i techniki,
 • przedstawienie i praktyczne opanowanie zasad organizacji, planowania i koordynacji pracy naukowej.

Sylwetka absolwenta:

Studia doktoranckie mają na celu umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i pomyślnej obrony pracy doktorskiej oraz stanowią podstawę do dalszego samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, dydaktycznej, doświadczalnej, czy też projektowej w dziedzinie nauk technicznych. W czasie czteroletnich studiów doktorant zdobywa zaawansowaną wiedzę dotyczącą metod analitycznych, numerycznych i doświadczalnych stosowanych w inżynierii środowiska, prowadzi zajęcia dydaktyczne, badania naukowe, uczestniczy w seminariach i konferencjach naukowych, przygotowuje referaty, artykuły oraz przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem promotora. Absolwent studiów doktoranckich będzie posiadał umiejętności niezbędne do stworzenia własnego warsztatu pracy naukowej; identyfikowania, badania i rozwiązywania złożonych problemów praktycznych. Ponadto będzie orientować się w bieżących kierunkach rozwoju nauki i techniki w kraju i na świecie.

Specjalności:

 • Technologie ochrony wód i gleby
 • Optymalizacja i niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Technika cieplna
 • Racjonalizacja zużycia ciepła w budownictwie mieszkaniowym i technologie energooszczędne
 • Technologia oczyszczania ścieków
 • Technologia utylizacji i zagospodarowania odpadów
 • Monitoring zanieczyszczeń środowiska naturalnego, modelowania funkcjonowanie ekosystemów
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.