Instytut Nauk Leśnych

Obszary badawcze

Badania naukowe prowadzone przez Instytut Nauk Leśnych obejmują zagadnienia z różnych obszarów, w tym:

 • fitochemiczne badania metabolitów wtórnych roślin i grzybów (GC-MS, HPLC-FLD/DAD),
 • chemia środowiska leśnego,
 • ekstrakcja nadkrytyczna produktów naturalnych,
 • inżynieria ubocznych produktów leśnych,
 • właściwości reologiczne i przemiany fazowe produktów naturalnych,
 • zróżnicowanie i przemiany flory roślin naczyniowych i mszaków Puszczy Białowieskiej i całego regionu północno-wschodniego,
 • szata roślinna, w szczególności zróżnicowanie i dynamika zbiorowisk hydrogenicznych,
 • ekologia roślin,
 • badania nad grzybami poliporoidalnymi i pasożytniczymi grzybami anamorficznymi Polski północno-wschodniej,
 • przemiany lichenobioty Puszczy Białowieskiej na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat,
 • etnobotanika, historia użytkowania roślin,
 • ekologia dużych ssaków i ptaków drapieżnych,
 • ochrona różnorodności biologicznej na obszarach rolnych i leśnych,
 • zarządzanie systemem ochrony przyrody,
 • metody i formy stosowanie w ochronie przyrody,
 • gospodarka łowiecka,
 • turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych, zwłaszcza leśnych,
 • edukacja przyrodniczo-leśna,
 • hodowla lasu, nasiennictwo, szkółkarstwo i selekcja,
 • pozyskiwanie drewna,
 • badania składu granulometrycznego materiałów polidyspersyjnych,
 • komputerowa analiza obrazu,
 • badania mikroskopowe – mikroskopia SEM,
 • badania właściwości fizykochemicznych surowców,
 • badania procesów granulowania produktów odpadowych,
 • badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wód powierzchniowych,
 • efekty zarządzania publicznego w samorządach terytorialnych,
 • system nadzoru nad lasami prywatnymi i jego efektywność,
 • finansowanie zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadań środowiskowych.
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.