WBiIŚ

dr Jolanta Piekut uzyskała stopień doktora habilitowanego

08-10-2018

Informujemy, że w dniu 12 lipca 2018r., na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz pozytywnej oceny dorobku naukowego, Rada Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nadała dr Jolancie Piekut stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza, specjalność inżynieria przetwórstwa rolno-spożywczego.

Jako osiągnięcie naukowe dr hab. Jolanta Piekut przedstawiła cykl 7 publikacji powiązanych tematycznie pod wspólnym tytułem „Właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne materiałów roślinnych w procesie ich przetwarzania”.
Na jej dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora składały się badania dotyczące poniższych zagadnień:
• wykorzystania pozostałości poprodukcyjnych z przetwórstwa rolno-spożywczego i odpadów organicznych jako dodatków do pasz oraz gleby,
• wykorzystania pozostałości z przetwórstwa rolno-spożywczego do pozyskiwania substancji biologicznie aktywnych,
• wykorzystania poszczególnych frakcji ekstraktów roślinnych jako biokatalizatorów w procesach mikrobiologicznych,
• interakcji między związkami fenolowymi wyekstrahowanymi z odpadów organicznych a mikroorganizmami patogennymi,
• oceny ekstraktów z produktów naturalnych pod względem obecności substancji biologicznie aktywnych (kwasów fenolowych) o potencjalnym wykorzystaniu w przetwórstwie rolno-spożywczym,
• poszukiwanie zależności pomiędzy aktywnością przeciwdrobnoustrojową a strukturą molekularną kwasów fenolowych i ich soli z litowcami jako substancji biologicznie aktywnych występujących w produktach naturalnych.

Dorobek naukowo-badawczy dr hab. Jolanty Piekut, uzyskany po obronie rozprawy doktorskiej (w latach 2000-2018) składa się ze 130 publikacji, a w tym 57 oryginalnych prac twórczych wydanych w czasopismach znajdujących się w bazie JCR oraz komunikaty na konferencyjnych – 16, doniesienia i postery na konferencjach krajowych i zagranicznych – 40. Dorobek uzupełnia 15 artykułów opublikowanych jako rozdziały w monografiach oraz w czasopismach branżowych i popularnonaukowych.
Dr hab. Jolanta Piekut urodziła się w 1966 r. w Kleszczelach. Tytuł magistra chemii uzyskała w 1990 roku na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, natomiast doktora n. farmaceutycznych 23.02.2000, specjalność: nauka o żywności i żywieniu (bromatologia) na Wydziale Farmaceutycznym w Sosnowcu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Od 1.12.1990 r. do 30.09.2002 r. pracowała na stanowisku inżynieryjno-technicznym, a następnie asystenta i adiunkta na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej w Katedrze Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego. W latach 2002-2005 buła zatrudniona w Zakładzie Bromatologii na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Białymstoku. Od października 2005 do września 2016r. pracowała w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach w Instytucie Politechnicznym jako st. wykładowca. W latach 2007-2009 pełniła tam funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu. Od 23.02.2009 r. do chwili obecnej pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Zatrudniona była w Zakładzie Chemii, następnie w Zakładzie Inżynierii Rolno-Spożywczej i Leśnej, obecnie w Katedrze Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska.
Od 1 września 2016 roku pełni również funkcję Prodziekana ds. studenckich i dydaktyki na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Kierunki studiów, którymi się opiekuje to : inżynieria rolno-spożywcza i leśna, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, biotechnologia.


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.