WBiNŚ

WBiNŚ

Wydział

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku jest największą jednostką naukowo-dydaktyczną w Politechnice Białostockiej zarówno pod względem liczby studentów, jak też liczby kierunków kształcenia i pracowników.

budynek WBiIŚ

O Wydziale

Informacje o Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej w tekście łatwym do czytania – ETR

 

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku mocno powiązany ze sferą społeczno-gospodarczą regionu, największy na Politechnice Białostockiej pod względem liczby studentów, pracowników oraz  kierunków kształcenia –  obchodzi  w 2021 roku Jubileusz 70-lecia.

Artykuł poniżej zawiera:

  • Informacje ogólne o Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej
  • Oferta dydaktyczna
  • Potencjał badawczo-rozwojowy
  • Infrastruktura badawczo-dydaktyczna

Informacje ogólne o Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku powstał jako Wydział Budowlany w 1951 roku – i był trzecim wydziałem ówczesnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT. Zmieniał nazwę i struktury wielokrotnie. Funkcjonował jako Instytut Budownictwa Lądowego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, w końcu Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku. Wydział dysponuje sześcioma budynkami w Białymstoku i w Hajnówce.

Wydział miał i nadal ma mocną pozycję zarówno w kraju jak i za granicą. Zatrudnia doświadczoną kadrę i posiada dobrze wyposażone laboratoria. Wypromował ponad 20000 absolwentów, którzy zasilają wszystkie przedsiębiorstwa podlaskie, jednostki samorządowe i usługowe. Są łącznikiem między Wydziałem a innymi podmiotami, co umożliwia naszą obecność w sferze gospodarczo-społecznej Podlasia i kraju.

Oferta dydaktyczna

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku kształci na studiach pierwszego stopnia na siedmiu kierunkach oraz siedmiu na studiach drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia są to: Architektura krajobrazu, Biotechnologia, Budownictwo, Gospodarka przestrzenna, Inżynieria rolno-spożywcza, Inżynieria środowiska oraz Leśnictwo. Studia drugiego stopnia są to: Architektura krajobrazu, Biotechnologia, Budownictwo, Gospodarka przestrzenna, Inżynieria rolno-spożywcza, Inżynieria środowiska oraz Leśnictwo.
Duży nacisk kładzie się na kierunki silnie sprzężone z gospodarką i kształcenie obcokrajowców. Kształci się tu studentów z piętnastu krajów, a kierunki na których studiują obcokrajowcy prowadzone są w języku angielskim. Naszą szansę upatrujemy także w uruchomieniu kształcenia w języku rosyjskim oraz nowatorskich kierunkach, które przygotowujemy przy współpracy z Wydziałami Elektrycznym i Mechanicznym PB: w ofercie mamy już Ekoenergetykę, pojawi się także Energetyka cieplna.
Aktywne są również koła naukowe, których na Wydziale mamy piętnaście. Są to koła pod nazwami: KN. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, SKN. „Ciepłownik”, SKN. DROGOWIEC, SKN. Inżynierii Środowiska, SKN „Konstruktor”, SKN Biologów Sanitarnych, SKN Genofor, KN. ROLKA, KNP. „Helisa”, KN. CON-KRECIK, KN. Leśników ZWL PB, KN. Gospodarowania Środowiskiem, KN. „Sylwan”, PZITS oraz PZITB.

Potencjał badawczo-rozwojowy

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ma bogatą ofertę badawczą, a badania naukowe realizowane w jego obrębie, często oprócz własnych prac rozwojowych, odbywają się także przy współpracy z różnymi podmiotami oraz w oparciu o projekty grantowe. Daje to podstawę do uzyskiwania kolejnych awansów naukowych oraz wzmacnia działalność dydaktyczną. Wydział rozwija się również poprzez organizację konferencji i seminariów naukowych.
Ponadto, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w dwóch dyscyplinach naukowych: inżynieria lądowa i transport oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.
W 2017 roku Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych wysoko ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową Wydziału, przyznając mu kategorię A.

Infrastruktura badawczo-dydaktyczna

Budynek Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku znajduje się przy ul. Wiejskiej 45E.
Wydział dysponuje rozbudowaną bazą laboratoryjną, która wykorzystywana jest do prowadzenia badań naukowych, jak również dydaktyki. Kamieniem milowym w historii Wydziału było przekazanie do użytku w 2015 roku Centrum INNO-EKO-TECH, czyli Innowacyjnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego Alternatywnych Źródeł Energii, Budownictwa Energooszczędnego i Ochrony Środowiska Politechniki Białostockiej. Na 8 tysiącach metrów kwadratowych powstało 36 laboratoriów i blisko 700 stanowisk badawczych. INNO-EKO-TECH łączy działalność dydaktyczną i zintegrowane badania naukowe, prowadzone przez Wydziały: Budownictwa i Nauk o Środowisku, Elektryczny i Mechaniczny.
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku stale się rozwija poprzez współpracę z licznymi partnerami na wielu płaszczyznach.

 

zdjęcie, widok na WBiNŚ z lotu ptaka


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.