WBiIŚ

Rada Wydziału

Organami kierującymi pracą Wydziału są Rada Wydziału i Dziekan. Dziekan Wydziału jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów Wydziału, kieruje on działalnością Wydziału i reprezentuje Wydział na zewnątrz. Rada Wydziału jest organem kolegialnym Wydziału. Jej uchwały podjęte w sprawach należących do zakresu działania Wydziału, są wiążące dla Dziekana i wszystkich członków społeczności akademickiej Wydziału. Rada Wydziału podejmuje uchwały dotyczące: ogólnych kierunków działania Wydziału, planów i programów nauczania, kierunków badań naukowych, organizacji Wydziału, planów finansowych a także nadawania stopni i tytułów naukowych.

W skład Rady Wydziału wchodzą: Dziekan, Prodziekani, zatrudnieni na Wydziale profesorowie i nauczyciele akademiccy posiadający stopień doktora habilitowanego oraz wybrani przedstawiciele pozostałych grup społeczności akademickiej Wydziału.


Skład Rady Wydziału

Dziekan:

 • Prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, prof. zw.

Prodziekani:

 • dr hab. inż. Iwona Skoczko
 • dr inż. Małgorzata Aldona Lelusz
 • dr Jolanta Piekut
 • dr inż. Barbara Sadowska – Buraczewska

Profesorowie z tytułem naukowym:

 • Prof. dr hab. inż. Lech Dzienis, prof. zw.
 • Prof. dr hab. inż. Romana Hejft
 • Prof. dr hab. inż. Anatoli Hurynovich
 • Prof. dr hab. inż. Walery Jezierski
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Lewandowski, prof. zw.
 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łoboda, Prof. zw.
 • Prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski, Prof. zw.
 • Prof. dr hab. Stanisław J. Rosochacki
 • Prof. dr hab. inż. Viktar Tur
 • Prof. dr hab. inż. Józefa Wiater, Prof. zw.
 • Prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski

Doktorzy habilitowani:

  • dr hab. inż. Mariusz Adamski
  • dr hab. Piotr Banaszuk, prof. PB
  • dr hab. inż. Izabela Bartkowska
  • dr hab. inż. Dariusz Boruszko
  • dr hab. inż. Elzbieta Broniewicz
  • dr hab. inż. Mirosław Broniewicz
  • dr hab. inż. Andrzej Butarewicz
  • dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB
  • dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski
  • dr hab. inż. Andrzej Gajewski
  • dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB
  • dr hab. inż. Katarzyna J. Gładyszewska – Fiedoruk
  • dr hab. inż. Irena Ickiewicz, prof. PB
  • dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz
  • dr hab. inż. Aleksander Kiryluk, prof. PB
  • dr hab. inż. Andrzej Kobryń, prof. PB
  • dr hab. inż. Marta Kosior – Kazberuk, prof. PB
  • dr hab. Edwin Koźniewski, prof. PB
  • dr hab. Grażyna Łaska, prof. PB.
  • dr hab. inż. Sławomir Obidziński
  • dr hab. Janina Piekutin
  • dr hab. inż. Cezary Pieńkowski
  • dr hab. inż. Sławomir Poskrobko
  • dr hab. inż Jolanta A. Prusiel
  • dr hab. inż. Elżbieta Skorbiłowicz
  • dr hab. inż. Mirosław Skorbiłowicz
  • dr hab. inż. Sławomir A. Sorko, prof. PB
  • dr hab. inż. Maria J. Sulewska, prof. PB
  • dr hab. inż. Jerzy K. Szlendak, prof. PB
  • dr hab. inż. Zenon Szypcio, prof. PB
  • dr hab. Renata Świsłocka
  • dr hab. inż. Izabela Tałałaj
  • dr hab. inż. Katarzyna Zabielska – Adamska, prof. PB

Doktorzy:

 • dr inż. Beata Backiel-Brzozowska
 • dr inż. Katarzyna Dołżyk – Szypcio
 • dr inż. arch. Maciej Kłopotowski
 • dr inż. Elżbieta Rudczyk – Malijewska
 • dr Zofia Tyszkiewicz
 • dr inż. Maria Walery
 • dr inż. Robert Ziółkowski

Delegaci pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

 • mgr Anna Gryniewicka
 • mgr inż. Marta Konopacka
 • mgr Ewa Wojciuk
 • mgr inż. Anna Żakowicz

Delegaci studentów i doktorantów:

 • Katarzyna Buczkowska
 • Rafał Buczyński
 • inż. Milena Cukierman
 • Konrad Nienałtowski
 • Natalia Pałygiewicz
 • inż. Małgorzata Pugacz
 • Michał Stańczyk
 • mgr inż. Ewa Szatyłowicz
 • Łukasz Trybułowski
 • Przemysław Tyszkiewicz
 • Marcin Woźniak
 • Katarzyna Zawalich

Przedstawiciele związków zakładowych działających na wydziale oraz osoby zaproszone:

 • dr inż. Jolanta Niedzielko – NSZZ Solidarność
 • dr hab. inż. Mariusz Adamski – ZNP
 • inż. Milena Cukierman
 • mgr inż. Anna Żakowicz – ZZPT
 • dr inż. Beata Sadowska
 • mgr Beata Jakuszewicz
 • inż. Marcin Dziemidok
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.