WBiNŚ

Współpraca

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku prowadzi rozległą krajową jak i międzynarodową współpracę naukowo-badawczą. Na szczególną uwagę  zasługuje współpraca z przemysłem oraz lokalnymi organizacjami i instytucjami.

Nauka i przemysł

 

Współpraca

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku prowadzi rozległą międzynarodową współpracę naukowo-badawczą. WBiNoŚ aktywnie współpracuje z państwami sąsiadującymi, otwarty jest także na wspólne działania z państwami Unii Europejskiej, jak również spoza UE. Obecnie realizowane są programy robocze głównie z ośrodkami z Białorusi, Rosji, Ukrainy, Litwy, Kazachstanu, Hiszpanii, Portugali, Danii.

Współpraca z Brzeskim Państwowym Technicznym Uniwersytetem i Białoruskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Mińsku (BNTU) opiera się głównie na rozwiązywaniu problemów środowiskowych, stosowaniu nowoczesnych technologii w oczyszczaniu poszczególnych elementów środowiska.

Umowy z Rosją -z Moskiewskm Państwowym Uniwersytetem Budowlanym, z Kazachstanem – z Kazachskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym i Ukrainą – z Kijowskim Państwowym Uniwersytet Budownictwa i Architektury dotyczą współpracy w zakresie ekonomiki i zarządzania gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną, stosowania technologii SBR w oczyszczaniu ścieków oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych Polski i tych krajów. Z w/w uczelniami od trzech lat rozwija się współpraca w zakresie wymiany studentów. Jest to grupa osób, która wyjeżdża do Moskwy, Kijowa czy Ałma – Aty i za- poznaje się z działalnością wydziałów prowadzących kształcenie z inżynierii i ochrony środowiska, zwiedza laboratoria oraz podmioty zajmujące się oczyszczaniem ścieków, utylizacją odpadów czy uzdatnianiem wód. Podobnie studenci przyjeżdzający na WBiIŚ mają zbliżony program pobytu. W roku 2011 uczestniczyli oni ze swoimi opiekunami w konferencji organizowanej przez nasz wydział, tj. XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych, a w roku 2013 w II Konferencji „Inżynieria Środowiska młodym okiem”.

Pracownicy katedr związanych z budownictwem realizują projekty badawcze z wyżej wymienionymi uczelniami i dodatkowo z Państwowym Uniwersytetem Technicznym w Tambowie w Rosji. Prowadzą wspólne prace nad aplikacjami normy europejskiej do projektowania konstrukcji budowlanych. Wiele wspólnych badań dotyczy materiałów budowlanych i wykorzystania różnych odpadów do ich tworzenia oraz stosowania nanocząsteczek. Rozwijane są badania nad sposobami ulepszania właściwości eksploatacyjnych i długowieczności budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych z uwzględnieniem oddziaływania środowiska. Podobna tematyka realizowana jest z uczelniami z Portugalii, Hiszpanii i Danii.

Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z przemysłem. Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami, m.in. takimi jak:

 • Instal Białystok,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.,
 • Palisander Sp. z o.o.,
 • Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Bia- łymstoku,
 • P.P.U. Mark – Bud Sp. z.o.o.,
 • Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol,
 • Unibep S.A.,
 • Wodociągi Białostockie Sp. z o. o.

Ponadto WBNŚ prowadzi współpracę z lokalnymi organizacjami i instytucjami, m.in. z:

 • Departamentem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,
 • Podlaską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa,
 • Podlaskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości,
 • Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku,
 • Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku,
 • Stowarzyszeniem Polskich Architektów Krajobrazu Oddział Białystok,
 • Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział w Białymstoku,
 • Urzędem Dozoru Technicznego Oddział Białystok,
 • Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Białymstoku,
 • Wschodnim Klastrem Budowlanym,
 • Zarządem Dróg i Inwestycji Miejskich.
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.