WBiNŚ

PRACTICAL WORK

PRACTICAL WORK. Program stażowy dla studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.

W okresie 01.03.2018 – 31.12.2019 na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku realizowano projekt dydaktyczny PRACTICAL WORK. Program stażowy dla studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.

Uzyskał on finansowanie w konkursie numer POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w programie Studiujesz? Praktykuj! na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 652 495,04 zł

Kwota dofinansowania z UE w ramach POWER 2014-2020: 1 392 722,82 zł

Wkład własny: 49 574,86 zł

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej w zakresie nabycia praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Charakterystyka projektu:

Projekt PRACTICAL WORK jest skierowany do 178 najlepszych, nie pracujących studentów II stopnia studiów stacjonarnych kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska, architektura krajobrazu oraz inżynieria rolno-spożywcza i leśna. W ramach projektu uczestnicy realizowali 2-miesięczne staże (w wymiarze 320 godzin) w przedsiębiorstwach krajowych prowadzących działalność w sektorach związanych z kierunkami studiów objętymi projektem. Staże odbywały się w okresie wakacyjnym w terminie 20 czerwca – 20 września odpowiednio w 2018r. i w 2019r. W ramach realizacji projektu sfinansowano koszty wynagrodzenia stażysty, opiekuna stażysty, zakwaterowania stażysty, dojazdu na staż, ubezpieczenia, kosztów badań lekarskich, według stawek i zasad określonych w regulaminie projektu.

Głównym kryterium rekrutacji była średnia ocen uzyskana w toku studiów. Dodatkowe punkty można było uzyskać m.in. za potwierdzone osiągnięcia w konkursach, działalność w samorządzie studenckim czy kole naukowym lub wolontariat. Staż był ukierunkowany przede wszystkim na zdobycie niezbędnych praktycznych umiejętności wynikających bezpośrednio z efektów kształcenia obowiązujących na kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia objętych projektem, czyli:

Budownictwo – staż ukończyło 78 studentów

Inżynieria Środowiska – staż ukończyło 60 studentów

Architektura Krajobrazu – staż ukończyło 17 studentów

Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna – staż ukończyło 23 studentów

Realizacja wysokiej jakości 8-tygodniowych programów stażowych u pracodawców pozwoliła uczestnikom na pozyskanie najbardziej aktualnej wiedzy specjalistycznej, była okazją do korzystania z innowacji technologicznych oraz umożliwiła zdobycie praktycznych umiejętności, tak poszukiwanych i pożądanych na rynku pracy.

Zgodnie z przeprowadzonym postażowym badaniem kompetencji uczestników oraz na podstawie przedstawionych opinii opiekunów stażu wszyscy uczestnicy zrealizowali jego główny cel.

 

W ciągu trwania projektu studenci realizowali staże w 65 firmach z całego kraju, w podziale na kierunki przedstawia się to następująco:

AK – 3 firmy

Bud – 23 firmy

IŚ – 29 firm

IRSIL – 11 firm.

 

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.