WBiNŚ

PRACTICAL WORK

Projekt uzyskał finansowanie w konkursie numer POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w programie Studiujesz? Praktykuj! na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Czas trwania projektu: 01 marca 2018r. – 31 grudnia 2019r.
Całkowita wartość projektu: 1 652 495,04 zł
Kwota dofinansowania z UE w ramach POWER 2014-2020: 1 392 722,82 zł
Wkład własny: 49 574,86 zł
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej w zakresie nabycia praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Charakterystyka projektu:
Projekt PRACTICAL WORK jest skierowany do 178 najlepszych, nie pracujących studentów II stopnia studiów stacjonarnych kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska, architektura krajobrazu oraz inżynieria rolno-spożywcza i leśna, . Wsparciem nie będą objęci uczestnicy programu Erasmus Plus +.
Projekt przewiduje sfinansowanie 2-miesięcznych staży (w wymiarze 320 godzin) w przedsiębiorstwach krajowych prowadzących działalność w sektorach związanych z kierunkami studiów objętymi projektem. Staże będą odbywały się w okresie wakacyjnym w terminie 20 czerwca – 20 września odpowiednio 2018r. i 2019r. W ramach realizacji projektu możliwe jest sfinansowanie kosztów wynagrodzenia stażysty, opiekuna stażysty, zakwaterowania stażysty, dojazdu na staż, ubezpieczenia stażysty, kosztów badań lekarskich, według stawek i zasad określonych w regulaminie projektu.
W projekcie przewiduje się dwa terminy rekrutacji na staże:
termin I: 03.2018 r. – 04.2018 r.
termin II: 03.2019 r.- 04.2019 r.
Głównym kryterium rekrutacji będzie średnia ocen uzyskana w toku studiów. Dodatkowe punkty można uzyskać m.in. za potwierdzone osiągnięcia w konkursach, działalność w samorządzie studenckim czy kole naukowym lub wolontariat.
Realizacja wysokiej jakości 8-tygodniowych programów stażowych u pracodawców pozwoli uczestnikom na pozyskanie najbardziej aktualnej wiedzy specjalistycznej, będzie okazją do korzystania z innowacji technologicznych oraz umożliwi zdobycie praktycznych umiejętności, tak poszukiwanych i pożądanych na rynku pracy.
Staż będzie ukierunkowany na zdobycie niezbędnych praktycznych umiejętności wynikających bezpośrednio z efektów kształcenia obowiązujących na kierunkach objętych projektem (Bud, IŚ, AK, IRSiL).

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.