WBiNŚ

GLOCAL

GLOCAL- INNOWACYJNE KSZTAŁCENIE PRZYSZŁYCH INŻYNIERÓW ODPOWIADAJĄCE NA PROBLEMY WSPÓŁCZESNYCH MIAST„ 2019-1-PL01-KA203-065654

Projekt realizowany przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku wspólnie z Universidad Politecnica de Madrid (Hiszpania), Klaipedos Valstybine Kolegija (Litwa), przy wsparciu wielu firm i przedsiębiorstw z tych dwóch krajów.

GLOCAL to projekt, który nauczy przyszłych inżynierów myśleć globalnie i działać lokalnie. Odpowiada na aktualne potrzeby europejskiego rynku pracy poprzez zmiany w systemie szkolnictwa wyższego. Uwzględnia potrzeby poprawy standardu życia w miastach, oczekiwania kierowane do branży inżynierskich, dostępność technologii ITC oraz konieczność większej mobilności zawodowej. Ocena dotychczasowych umiejętności absolwentów uczelni technicznych wykazała braki kompetencji w zakresie współpracy w zespołach wielobranżowych zajmujących się złożonymi projektami interdyscyplinarnymi, odpowiadającymi na skomplikowane uwarunkowania lokalizacyjne, techniczne, społeczne, prawne, ekologiczne, ochrony dziedzictwa kulturowego, kształtowania wizerunku i marki, dotyczącymi poprawy jakości życia w mieście.

Projekt GLOCAL promuje wśród uczestników szkół letnich poszerzanie interdyscyplinarnej wiedzy technicznej, kompetencji językowych oraz pracy w zespołach międzynarodowych. Konsorcjum 3 europejskich uczelni zrealizuje główny cel projektu. Kadra akademicka uczelni partnerskich zostanie przeszkolona na krótkich szkoleniach metodycznych, gdzie nastąpi podniesienie jej umiejętności nowoczesnego kształcenia, a także wymiana interdyscyplinarnej wiedzy i nawiązanie kontaktów naukowych. Najważniejszym efektem projektu będzie innowacyjna szkoła letnia (realizowana w systemie edukacji mieszanej), w postaci 2 części kursu wraz z nauczycielami (2 tygodnie w Hiszpanii i 2 tygodnie w Polsce/Litwie) oraz 3-tygodniowej części e-learningowej (3 moduły). Opracowane w konsorcjum metody kształcenia (autorskie materiały dydaktyczne, e-laboratoria) zostaną przetestowane na dwóch grupach po 24 studentów (8 studentów z każdej uczelni, z wydziałów inżynieryjnych) latem 2020 i 2021.

Uczestnicy projektu GLOCAL (studenci, nauczyciele) poszerzą swoją interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności, poprawią umiejętności językowe, kompetencje pracy w zespole, poznają wartości kulturowe miast i państw uczelni partnerskich. Administracja samorządowa, producenci, środowisko zawodowe inżynierów zyskają możliwość wpływu na proces kształcenia i jednocześnie poszerzenia własnej wiedzy. Projekt przewiduje wiele imprez w krajach partnerstwa, skierowanych do różnych odbiorców (studentów, kadry akademickiej, naukowców, uczniów szkół średnich, producentów, inżynierów różnych branż, władz samorządowych, administracji państwowej). Celem imprez będzie promowanie rezultatów GLOCAL, idei programu Erasmus+ oraz zachęta do ich wykorzystania w osobistym kształceniu, podnoszeniu kompetencji, rozwoju naukowym i kursach organizowanych przez inne uczelnie. Rezultaty projektu zostaną przekazane władzom uczelni jako moduł kształcenia, który może zostać wykorzystany do poszerzenia oferty uczelni. Ponadto projekt zakłada rozpowszechnianie rezultatów pracy naukowej wśród lokalnej i regionalnej administracji samorządowej, aby wspomóc podejmowanie przez nie decyzji planistycznych i inwestycyjnych służących poprawie standardu życia w miastach i ich rozwojowi gospodarczemu.

Wartość projektu: 300 860,00 euro

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.12.2022 r.

Uczestnicy projektu: Politechnika Białostocka, Universidad Politecnica Madrid, Kalaipedos Valstybine Kolegija 

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.