WBiNŚ

Dlaczego WBiNŚ?

Podstawowym zadaniem Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, jest kształcenie studentów na wysokim poziomie. Władze Wydziału oraz nauczyciele akademiccy dbają o to, aby młodzież miała dostęp do aktualnego stanu wiedzy, mogła prowadzić badania naukowe i zdobywać umiejętności przydatne w przyszłej pracy. Uruchamiane są nie tylko nowe kierunki i specjalności, jako wymóg i potrzeba sfery gospodarczej regionu oraz kraju, ale także tworzona jest nowoczesna infrastruktura dydaktyczno-badawcza. Oznacza to, że oferta dydaktyczna i naukowa dostosowywana jest do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. Ze względu na lokalizację Uczelni w regionie, którego istotną część stanowią obszary chronione oraz promowanie przez Państwo i samorządy lokalne rozwoju technologii ekologicznych, treści kształcenia ukierunkowane są na poszanowanie i zachowanie naturalnego środowiska dla przyszłych pokoleń, a jednocześnie rozwijanie nowoczesnych technologii w obszarze budownictwa, gospodarki komunalnej, gospodarowania przestrzenią i biotechnologii. Wszystkie kierunki studiów, prowadzone przez Wydział, są ściśle dopasowane do wymienionych wyżej celów i trendów rozwojowych nowoczesnego szkolnictwa wyższego oraz potrzeb obszarowych rynku pracy, zapotrzebowania na specjalistów przygotowanych do rozwijania innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie i w kraju. Programy studiów dostosowane są do systemu Krajowych Ram Kwalifikacyjnych oraz Polskiej Ramy Kwalifikacji, a oferta dydaktyczna zapewnia kompleksowe kształcenie poprzez system studiów dwustopniowych, studia doktoranckie, studia podyplomowe, współpracę z podmiotami sektora gospodarczego, społecznego i administracji w realizacji procesu dydaktycznego, tworzenie oferty edukacyjnej we współdziałaniu z przyszłymi pracodawcami, tworzenie czytelnego systemu rozwoju jakości kształcenia, gwarantującego spełnienie wymagań akredytacji państwowej i środowiskowej, udoskonalenie struktury i formy studiów oraz metod dydaktycznych.

Wydział wdrożył zasady deklaracji bolońskiej, która ma na celu integrację europejskiego szkolnictwa wyższego. Studia odbywają się w systemie trójstopniowym, zatem absolwent, w zależności od swoich potrzeb i możliwości, może opuścić wydział jako inżynier, magister lub doktor nauk.

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia na siedmiu kierunkach oraz na studiach drugiego stopnia na siedmiu kierunkach studiów. Studia pierwszego stopnia są to m.in.: Architektura krajobrazu, Biotechnologia, Budownictwo, Gospodarka przestrzenna, Inżynieria rolno-spożywcza, Inżynieria środowiska oraz Leśnictwo. Studia drugiego stopnia są to m.in.: Architektura krajobrazu, Biotechnologia, Budownictwo, Gospodarka przestrzenna, Inżynieria rolno-spożywcza i leśna, Inżynieria środowiska oraz Leśnictwo. Ponadto, wspólnie z Wydziałem Elektrycznym, prowadzony jest kierunek Ekoenergetyka. Jednostka posiada także bogatą ofertę dla osób pracujących – w formie studiów niestacjonarnych.

KIERUNKI STUDIÓW

Rozwija się współpraca z otoczeniem gospodarczym, czego dowodem jest istnienie Rady Programowej przy WBNŚ. Rada Programowa skupia znaczące podmioty gospodarcze regionu, przedstawicieli przedsiębiorców i samorządu terytorialnego, stowarzyszeń naukowo- technicznych, organizacji społeczno-gospodarczych i instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu. Stanowi ona organ doradczy Dziekana i Rady Wydziału oraz daje studentom możliwość realizacji praktyk zawodowych i staży.

Wydział współpracuje z szeregiem uczelni zagranicznych – przede wszystkim w obszarze budownictwa i inżynierii środowiska. Jednostka daje możliwość wyjazdów zagranicznych, zarówno dydaktykom, jak i studentom, głównie w ramach programu Erasmus +. Wyjazd może przybrać formę semestru studiów, zagranicznych praktyk zawodowych i staży. Kraje, w których mamy uczenie partnerskie to m. in.: Turcja, Portugalia, Hiszpania, Dania, Francja, Wielka Brytania, Grecja, Włochy, Rumunia, Węgry, Słowenia, a także Litwa, Rosja, Ukraina, Czechy i Słowacja oraz Chiny, z którymi w ostatnim czasie mocno zacieśniamy współpracę.

Wydział chętnie kształci również studentów zza granicy. Obecnie na korytarzach wydziałowych możemy spotkać obcokrajowców z czterech kontynentów (Europa, Azja, Afryka, Ameryka Południowa). Są to cudzoziemcy kształcący się na tzw. pełnym toku oraz w ramach programu edukacyjnego Erasmus +.

Istnieje możliwość odbywania studiów w języku angielskim, na takich kierunkach, jak Budownictwo (Civil Engineering) oraz Inżynieria Środowiska (Environmental Engineering).

Dopełnieniem dydaktyki i polem do uzupełniania zainteresowań naukowych są studenckie koła naukowe.
 

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.