WBiNŚ

Konkurs „Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych Kierunku BUDOWNICTWO” wykonane w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022

20-03-2023

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddział w Białymstoku wspólnie z Wydziałem Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, Międzynarodową Akademią Nauk Stosowanych w Łomży oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP (oddział w Białymstoku) organizuje kolejną edycję Konkursu „Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych Kierunku BUDOWNICTWO” wykonane w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich kierunku budownictwo w ilości maksymalnie 2 prace od jednego Promotora z każdej Uczelni Wyższej i z każdego poziomu studiów, z każdego roku akademickiego.

 

Przyjmowane są zgłoszenia prac dyplomowych w następujących kategoriach:

 • Prace projektowe,
 • Prace projektowe z technologii i organizacji budownictwa,
 • Prace analityczne,
 • Prace badawcze.

Wniosek zgłaszający prace dyplomowa do Konkursu powinien zawierać:

 • temat pracy,
 • krótką charakterystykę pracy (min. 100 słów, max 1 strona),
 • ocenę pracy (średnia z ocen promotora i recenzenta),
 • datę obrony,
 • imię i nazwisko autora pracy; w przypadku prac zespołowych – należy określić zakres pracy wykonany przez poszczególnych autorów.
 • uzyskany tytuł,
 • dokładny adres zamieszkania (adres domowy, telefon, e-mail),
 • imię i nazwisko promotora pracy,
 • klauzula informacyjna dotycząca RODO.

Złożenie wyżej wymienionych dokumentów warunkuje przyjęcie pracy do Konkursu. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość zasięgnięcia dodatkowych informacji od promotora pracy.

Uczestnik konkursu przygotowuje I wygłasza stacjonarnie bądź on-line, 10-minutową prezentację swojej pracy obejmującą:

 • temat i uzasadnienie wyboru tematu (czy i w jakim stopniu praca stanowi nowe ujęcie problemu),
 • cel i zakres pracy,
 • metodykę realizacji pracy,
 • przedmiot pracy (projekt/analizy/wyniki badań),
 • podsumowanie/wnioski (czy i w jakim zakresie praca może być wykorzystana w praktyce).

Termin prezentacji – zgodnie z Harmonogramem przebiegu Konkursu – 6 września 2023 r. Prace dyplomowe zgłaszane do Konkursu powinny być obronione w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.

Warunkiem koniecznym przy zgłaszaniu prac dyplomowych do Konkursu jest przesłanie wersji elektronicznej wniosku wraz ze zdjęciem dyplomanta na adres: pzitb101@gmail.pl.

Zgłaszane prace w wersji elektronicznej zapisane w formacie PDF wraz z podpisanymi wnioskami będą przyjmowane do dnia 30 czerwca 2023 r. drogą poczty elektronicznej na wyżej wskazany adres e-mail lub osobiście w siedzibie Oddziału PZITB w Białymstoku (RFSNT NOT ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, II p./pok.204).

Regulamin Konkursu wraz z niezbędnymi załącznikami jest zamieszczony na stronie internetowej: www.pzitb.bialystok.pl.


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.