WBiNŚ

Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. Katarzynie Dołżyk-Szypcio

29-05-2023

Senat Politechniki Białostockiej postanowieniem z dnia 18 maja 2023 r nadał dr inż. Katarzynie Dołżyk-Szypcio stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa, geodezja i transport.

Dr hab. inż. Katarzyna Dołżyk-Szypcio jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej (kierunek budownictwo). Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w roku 2009 na Politechnice Białostockiej. Temat rozprawy „Model stanów efektywnych plastycznego płynięcia ośrodków rozdrobnionych”.

Ubiegając się o tytuł doktora habilitowanego jako osiągnięcie naukowe dr hab. inż. Katarzyna Dołżyk-Szypcio przedstawiła autorską monografię „Naturalny parametr stanu. Grunty niespoiste” oraz kilkanaście publikacji tematycznie powiązanych z głównym osiągnięciem.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie aktualnych zagadnień teoretycznych mechaniki gruntów, w szczególności zależności naprężenie – odkształcenie (dylatancja) dla różnych geomateriałów w świetle nowej koncepcji stanów tarciowych. Wieloletnia praca nad tymi zagadnieniami pozwoliła na zdefiniowanie naturalnego parametru stanu dla geomateriałów jako znaczącego rozszerzenia definicji parametru stanu dla piasków.

Dorobek naukowy to autorska monografia habilitacyjna oraz ponad 60 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym w czasopismach z bazy JCR oraz rozdziały w monografiach. Dr hab. inż. Katarzyna Dołżyk-Szypcio prezentowała swoje osiągnięcia naukowe na 9 konferencjach krajowych i 5 zagranicznych. Była wykonawcą w dwóch grantach KBN oraz w projektach dydaktycznych finansowanych ze środków UE. Odbyła dwa krajowe staże naukowe (IBW PAN w Gdańsku oraz CW SGGW w Warszawie). Była promotorem pomocniczym w jednym zakończonym przewodzie doktorskim, nagrodzonym nagrodą specjalną Polskiego Komitetu Geotechniki za najlepszą pracę doktorską obronioną w roku 2019. W latach 2018-2022 była członkiem komitetu organizacyjnego i naukowego konferencji o zasięgu światowym − 7th European Geosynthetics Conference, Warszawa 2022 r.

Do chwili obecnej była promotorem 65 i recenzentem 94 prac dyplomowych na studiach I i II stopnia. Prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów polskich i anglojęzycznych.

Jest członkiem International Geosynthetics Society, International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering oraz Polskiego Komitetu Geotechniki i Polskiego Stowarzyszenia Geosyntetycznego, w którym została wybrana na sekretarza stowarzyszenia na kadencję 2023-2024.

Niezwykle się cieszymy i gratulujemy naszej koleżance awansu naukowego!


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.