WBiNŚ

Konkurs na stanowisko stypendysty (GRANT NCN) – doktorant

20-07-2023

Typ konkursu: OPUS 22

Nazwa jednostki: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Politechnika Białostocka

Nazwa stanowiska: doktorant

Liczba stanowisk: 1

 

WYMAGANIA

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

 • nie posiada stopnia naukowego doktora i jest doktorantem przy założeniu, że doktorant spełnia wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • ukończyła studia II-ego stopnia na kierunku biotechnologia, biologia lub chemia,
 • posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii bionieorganicznej, biologii molekularnej oraz biotechnologii przemysłowej,
 • posiada znajomość i umiejętność obsługi aparatury badawczej w zakresie pomiarów FT-IR, UV-Vis oraz oceny aktywności biologicznej (w tym właściwości antyutleniających),
 • zna język angielski na poziomie niezbędnym do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej.

OPIS ZADAŃ

 1. Współrealizacja grantu NCN 2021/43/B/NZ9/03102 Badania nad kompleksowym wykorzystaniem bogatych w związki fenolowe odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego do otrzymania nano-formulacji o wysokiej bioaktywności i biodostępności””.
 2. Synteza kompleksów wybranych ligandów z metalami.
 3. Zastosowanie metod spektralnych (FT-IR, UV-Vis) oraz metod służących do oceny aktywności antyutleniających preparatów w celu realizacji w/w grantu.
 4. Publikacje wyników badań w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz opracowanie i publikowanie twórczych prac przeglądowych związanych z realizacją projektu.

WARYNKI ZATRUDNIENIA

 1. Podmiot zobowiązuje się do wypłaty stypendyście przyznanych mu środków finansowych tytułem stypendium naukowego w wysokości 1 500 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy.
 2. Stypendysta zostanie wybrany na drodze konkursu, którego zasady określone są w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich określonych uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

DODATKOWE INFORMACJE

Spis wymaganych dokumentów:

 • podanie lub formularz zgłoszeniowy skierowane do JM Rektor PB,
 • życiorys zawodowy,
 • kopia dyplomu,
 • autoreferat, w tym wykaz osiągnięć naukowych, wykaz publikacji, udział w projektach badawczych, wyróżnienia, nagrody, udział w stażach, w szkoleniach.
 • inne dokumenty mogące mieć znaczenia w konkursie,
 • oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, do pobrania na stronie: Biuletyn Informacji Publicznej PB (https://bip.pb.edu.pl) > opcja „Praca w Politechnice Białostockiej” > opcja „Baza formularzy i dokumentów”.
 • realizacja zadań badawczych w ramach stypendium rozpocznie się od października 2023 r.

 
Komplet dokumentów proszę przesyłać drogę mailową na adres m.kalinowska@pb.edu.pl
 
Okres trwania konkursu: miesiąc od daty ogłoszenia


× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.