WBiNŚ

Dwustronna umowa dotycząca współpracy PB z Chongqing Jiaotong University

08-11-2021
Współpraca międzynarodowa jest ważną częścią rozwoju naszej Uczelni. Dlatego cieszymy się mogąc kolejny raz wzmacniać nasze relacje z zaprzyjaźnionymi ośrodkami nauki na świecie.  Politechnika Białostocka podpisała dwustronną umowę z Chongqing Jiaotong University – uczelnią, która w tym roku obchodzi jubileusz 70-lecia. Z tej okazji Rektor PB składa życzenia naszemu Partnerowi w Chinach.

 

 

Politechnika Białostocka zawiązała pierwsze relacje z Chongqing Jiaotong University już w 2017 roku, kiedy to obie uczelnie weszły w skład Polsko-Chińskiego Konsorcjum Akademickiego „ One Belt One Road”. Od tamtej pory, zrzeszone w konsorcjum uczelnie (12 polskich i 15 chińskich) podejmowały wspólnie różne formy działalności, m.in. polscy naukowcy zrealizowali wizyty stypendialne w Chongqing Jiaotong University, zorganizowano kilka  konferencji naukowych i wydarzeń kulturowych w Polsce oraz w Chinach.

Podpisanie umowy dwustronnej  PB z Chongqing Jiaotong University da nam jeszcze więcej szans na intensyfikację różnych działań, wymianę myśli naukowej i technicznej z chińskimi ekspertami. Mamy nadzieję wspólnie realizować projekty naukowo-edukacyjne oraz realizować wymianę naukowców, dydaktyków i studentów.

– W ciągu kolejnych lat, nasze partnerstwo osiągnęło poziom przyjaznych relacji, które powinny być utrzymywane i pogłębiane w ramach naszej umowy dwustronnej, którą postanowiliśmy podpisać. Szczerze wierzę, że nasza współpraca może mieć bardzo pozytywny wpływ na poziom kształcenia w obu uczelniach; umożliwi nam wspólne prowadzenie badań i innowacyjnych działań w wielu dziedzinach nauki i technologii – wyjaśnia w swoim wystąpieniu dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej, składając życzenia społeczności akademickiej Chongqing Jiaotong University z okazji jubileuszu 70-lecia uczelni.

Zapraszamy do obejrzenia wideo z udziałem Pani Rektor, która dedykuje swoje wystąpienie całej społeczności akademickiej Chongqing Jiaotong University.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

International cooperation is an important part of our University’s development. Therefore, we are happy to strengthen our relations with partner academic centres in the world once again.  Bialystok University of Technology has signed a bilateral agreement with Chongqing Jiaotong University – the university, which celebrates its 70th anniversary this year. On this occasion, the Rector of BUT expresses her best wishes to our Partner in China.

Bialystok University of Technology established its first relationship with Chongqing Jiaotong University back in 2017, when both universities became part of the Sino-Polish University Consortium ” One Belt One Road”. Since then, the universities associated in the consortium (12 Polish and 15 Chinese) have jointly undertaken various forms of activities, such as Polish scholars have carried out scholarship visits to Chongqing Jiaotong University, several scientific conferences and cultural events have been organised in Poland and China.

Signing a bilateral agreement between BUT and Chongqing Jiaotong University will give us even more opportunities to intensify various activities, exchange scientific and technical ideas with Chinese experts. We hope to jointly implement scientific and educational projects and carry out mobility programmes for scientists, teachers and students.

“Over the years, our partnership has reached the level of friendly relations, which should be maintained and deepened within the framework of our bilateral agreement, which we have decided to sign. I truly believe that our cooperation can have a very positive impact on the level of education at both universities; it will enable us to conduct joint research and innovative activities in many fields of science and technology”, Assoc. Prof. Marta Kosior-Kazberuk, DSc, PhD, Eng., Rector of the Bialystok University of Technology, explained in her speech, wishing the academic community of Chongqing Jiaotong University the best of luck on the occasion of the university’s 70th anniversary.

We invite you to watch a video of the Rector dedicating her speech to the entire academic community of Chongqing Jiaotong University.


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.