WBiNŚ

Finanse i stypendia

Od roku akademickiego 2021/2022 studenci i doktoranci składają wnioski stypendialne za pośrednictwem systemu USOSweb. Termin dostarczenia dokumentów do dziekanatu/sekretariatu: 29.09.2021 do 15.10.2021.

Podkreślić należy, że w grupie doktorantów o stypendium ubiegać się mogą wyłącznie ci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2021/2022.

Za pośrednictwem systemu można ubiegać się o przyznanie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora,
 • zapomogi.

W celu złożenia wniosku należy zalogować się do systemu USOSweb.

W zakładce AKTUALNOŚCI umieszczone są szczegółowe instrukcje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem wypełniania wniosku.

Po wypełnieniu wniosek należy:

 1. zarejestrować,
 2. wydrukować,
 3. podpisać,
 4. w terminie do 15 października 2021 r. dostarczyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów do dziekanatu/sekretariatu. Do wniosku stypendialnego należy dołączyć ORYGINAŁY wgranych do systemu zaświadczeń i oświadczeń.

UWAGA! Samo zarejestrowanie wniosku w USOSweb nie wszczyna postępowania w sprawie przyznania świadczenia. Jest to wyłącznie czynność techniczna i nie stanowi złożenia wniosku.

Złożone w wersji papierowej wnioski stypendialne są weryfikowane przez pracowników dziekanatu/sekretariatu. Student/doktorant może zostać wezwany do uzupełnienia braków, jeżeli stwierdzi się, że dokumentacja jest niekompletna, natomiast w systemie USOSweb wniosek zostanie „cofnięty do poprawy” lub „cofnięty do uzupełnienia”. Status kompletnego, poprawnie złożonego w wersji papierowej wniosku zostanie zmieniony w systemie USOSweb na „Gotowy do rozpatrzenia”. Po zmianie statusu, student/doktorant otrzyma wiadomość e-mail.

O ostatecznym rozstrzygnięciu wniosku student /doktorant poinformowany zostanie w decyzji administracyjnej wydanej w formie papierowej.

W związku z zagrożeniem COVID-19:

 1. W roku akademickim 2021/2022 obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Utratę dochodu należy potwierdzić poprzez dołączenie do wniosku o stypendium socjalne:
  1. dokumentu potwierdzającego obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z powodu przeciwdziałania COVID-19 oraz wysokość obniżonego wynagrodzenia netto za poszczególne miesiące,
  2. dokumentu potwierdzającego obniżenie dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z powodu COVID-19 oraz wysokość dochodów netto w okresie ich obniżonego osiągania za poszczególne miesiące.
 2. W roku akademickim 2021/2022 przy przyznawaniu stypendium dla osób niepełnosprawnych, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2020 r. poz. 426,  z późn. zm.), których ważność:
  1. upłynęła w terminie od 9 grudnia 2019 roku do 7 marca 2020, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia,
  2. upłynęła po 8 marca 2020 roku,

zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i stanowią podstawę do przyznania stypendium.

 

Student/doktorant powinien zapoznać się z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej.

 

Pokój nr 12 – stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi
Pokój nr 11 – stypendium rektora dla najlepszych studentów


Kontakt:
Stypendia socjalne, specjalne, zapomogi

mgr Dorota Jerlecka
797 995 980
d.jerlecka [at] pb.edu.pl

Stypendia rektora dla najlepszych studentów

mgr Małgorzata Kowalska
85 746 96 88
m.kowalska [at] pb.edu.pl


Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa:

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa realizuje założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą”. Program stwarza możliwość młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych.
Program oferuje możliwość odbycia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich w trybie stacjonarnym w języku polskim w uczelniach publicznych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministrowi Zdrowia, a także Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wyższych II stopnia w trybie stacjonarnym w języku polskim w uczelniach publicznych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa ze zwolnieniem z opłat za kształcenie oraz z comiesięcznym stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi regulaminami.

REGULAMIN Polonia, studia I stopnia 2019 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 862 KB)

REGULAMIN Polonia, studia II stopnia 2019 (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 686 KB)

Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.