WBiNŚ

Podziękowania dla Profesorów

18-10-2021

W dniu 28.09.2021roku odbyło się pożegnanie zasłużonych profesorów kończących pracę na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku. W uroczystym spotkaniu wzięli udział Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk , prodziekan d/s Rozwoju i Współpracy dr inż. Katarzyna Kalinowska -Wichrowska oraz pracownicy Katedry Chemii, Biologii i Biotechnologii, w której obaj profesorowie byli zatrudnieni. Prof. Stanisław Rosochacki i Prof. Tadeusz Łoboda to skromni i życzliwi ludzie o dużym doświadczeniu akademickim. Zakończenie pracy na Uczelni przez profesora Łobodę i profesora Rosochackiego jest przede wszystkim dużą stratą dla studentów WBiNŚ, a także dla kadry współpracowników, która miała oparcie w doświadczeniu i merytorycznej wiedzy obu zasłużonych naukowców. Poniżej przedstawiamy sylwetki obu profesorów.

 

 

 

Prof. dr hab. Stanisław Józef Rosochacki

Prof. dr hab. Stanisław Józef Rosochacki

Prof. dr hab. Stanisław J. Rosochacki rozpoczął pracę na Politechnice Białostockiej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w 1999 roku. Początkowo pracował w Zakładzie Chemii, a w roku 2000 został kierownikiem Zakładu Biologii Sanitarnej i Biotechnologii, którą to funkcję pełnił do 2016 roku. Równolegle z pracą dydaktyczną na Politechnice Białostockiej pracował w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu k/ Warszawy. Znacząca wiedza profesora z zakresu badań naukowych w dziedzinie biotechnologii zwierząt została wykorzystana w dydaktyce. Profesor Rosochacki przyczynił się do powstania nowego kierunku kształcenia Biotechnologia. Początkowo jako jedyny pracownik posiadał wykształcenie i publikacje ściśle powiązane z w/w kierunkiem. Był zaangażowany w opracowanie programu kształcenia na tym kierunku a także czynnie go wspierał w dalszym rozwoju.

Profesor Rosochacki prowadził wiele zajęć dydaktycznych. Pracując w Katedrze Chemii Biologii i Biotechnologii prowadził wykłady z Biologii komórki, Biochemii, Biotechnologii roślin i zwierząt oraz Genetyki.

Był zaangażowanyw pracę z młodzieżą. Bardzo czynnie działał jako opiekun koła naukowego „Genofor” przekazując swoją wiedzę dotyczącą biotechnologii, która nie była objęta programem studiów. Organizował studentom wykłady i wycieczki branżowe m.in. do Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

Warto podkreślić, że przez wiele lat prof. Rosochacki należał do czołówki nauczycieli akademickich, którzy dużo publikowali. W czasie aktywności naukowej wydał  ponad 40 publikacji o zasięgu międzynarodowym, ponad 15 publikacji przeglądowych, ponad 20 doniesień na konferencje międzynarodowe jak i ponad 22 na konferencje krajowe. Był na kilkunastu zagranicznych stażach naukowych (USA,Izrael).

Podczas pracy na naszym Wydziale kierował licznymi projektami badawczymi. Był promotorem 3 rozpraw doktorskich. Otrzymał 11 wyróżnień wynikających z prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, a także szereg nagród i odznaczeń. Był kierownikiem lub głównym wykonawcą 5 grantów KBN.

 

Prof dr hab. inż. Tadeusz Łoboda

Prof dr hab. inż. Tadeusz Łoboda

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łoboda rozpoczął pracę na Politechnice Białostockiej w 1999 roku. W pierwszym okresie zatrudnienia pracował na Wydziale Zarządzania w Kleosinie w Katedrze Inżynierii Rolnictwa, a od 2006 roku został pracownikiem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska zatrudnionym w Zakładzie Biologii Sanitarnej i Biotechnologii (obecnie Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii).

Duże doświadczenie dydaktyczne prof. Łobody było wynikiem jego wcześniejszej pracy naukowo – dydaktycznej na SGGW w Warszawie. Profesor to wysokiej klasy specjalista z zakresu biologii i fizjologii roślin. Jego szeroka wiedza została wykorzystana podczas pracy dydaktycznej ze studentami Wydziału z kierunków rolnictwo, architektura krajobrazu, ochrona środowiska a w ostatnim okresie biotechnologia. Profesor aktywnie angażował się w pracę związaną z doskonaleniem jakości kształcenia w prowadzonych wykładach, seminariach i zajęciach laboratoryjnych. Do głównych przedmiotów wykładanych przez profesora Łobodę należały: Fizjologia roślin, Botanika i fizjologii roślin, Biologia ogólna, Rośliny w środowisku miejskim, Mikrobiologia, Biotechnologia roślin. Opracował programy zajęć do w/w przedmiotów, przygotował instrukcje do ćwiczeń i liczne konspekty. Jest promotorem ponad 100 prac inżynierskich i magisterskich oraz 3 prac doktorskich.

Aktywnie zajmował się również działalnością naukową, czego wynikiem jest opublikowanie około 200 prac naukowych, w tym ponad 30 prac z listy filadelfijskiej. Brał udział w kilkunastu grantach KBN i w 3 z nich był kierownikiem a w pozostałych głównym wykonawcą. Był na kilkunastu naukowych stażach zagranicznych, w tym 3 lata na University of Georgia (USA) i 1 rok na Uniwersytecie Niigata (Japonia).

Wygłosił wiele wykładów specjalistycznych dla studentów i/lub pracowników innych jednostek takich jak UWM w Olsztynie, Uniwersytet Techniczny w Lizbonie, Volcani Center Bet Dagan, Instytut Bioklimatologii w Thiverval-Grignon, University of London etc.

Podczas wieloletniej pracy zawodowej, za swoje osiągnięcia naukowe i dydaktyczne uzyskał szereg nagród i odznaczeń.


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.