WBiNŚ

Historia

4 listopada 1949 roku Minister Oświaty wydał zezwolenie na założenie i prowadzenie w Białymstoku Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej przez Naczelną Organizację Techniczną. Ruszyły wtedy dwa wydziały: Wydział Elektryczny i Wydział Mechaniczny. Dwa lata później szkoła została upaństwowiona i nastąpił jej dalszy rozwój. Wtedy też, w 1951 roku, powstał trzeci Wydział Budowlany.

70 lat Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska to okres stałego rozwoju, licznych przekształceń i zmian organizacyjnych. Poniżej wymieniono daty najważniejszych wydarzeń.

 • 1951 – powstanie Wydziału Budowlanego z pierwszą siedzibą przy ul. Sosnowej i rozpoczęcie kształcenia studentów w systemie studiów wieczorowych,
 • 1956 – porozumienie o objęciu opieką naukową i dydaktyczną Wydziału Budowlanego przez kadrę profesorską z Politechniki Warszawskiej,
 • 1963 – uruchomienie pierwszego kursu magisterskiego dla absolwentów WSI w Białymstoku,
 • 1964 – zmiana nazwy uczelni na Wyższą Szkołę Inżynierską, zmiana nazwy wydziału na Wydział Budownictwa Lądowego, uruchomienie kształcenia na studiach zaocznych,
 • 1966 – rozpoczęcie kształcenia w systemie studiów inżynierskich dziennych na kierunku budownictwo,
 • 1970 – powołanie specjalności technologia i organizacja budowy,
 • 1971 – decyzja budowy nowoczesnego miasteczka akademickiego w rejonie ulic Wiejskiej i Zwierzynieckiej,
 • 1973 – nadanie Wydziałowi Budownictwa Lądowego uprawnień do prowadzenia dziennych studiów magisterskich,
 • 1974 – nadanie uczelni rangi Politechniki Białostockiej, która kształciła ogółem 1257 studentów w systemie dziennym, 1046 w systemie zaocznym i zatrudniała 671 pracowników, w tym 230 nauczycieli akademickich na pełnym etacie,
 • 1974 – przekształcenie Wydziału Budownictwa Lądowego w Instytut Budownictwa Lądowego (na prawach wydziału), utworzenie Zakładu Inżynierii Środowiska i pierwsza rekrutacja na studia dzienne na kierunek inżynieria środowiska,
 • 1977 – powołanie na kierunku budownictwo specjalności drogi, ulice, lotniska,
 • 1980 – powołanie na kierunku budownictwo specjalności konstrukcje budowlano-inżynierskie,
 • 1980 – uzyskanie praw doktoryzowania w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska,
 • 1986 – przekształcenie Instytutu Budownictwa Lądowego w Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska z dwoma instytutami: Instytutem Inżynierii Budowlanej i Instytutem Inżynierii Środowiska,
 • 1988 – uzyskanie praw doktoryzowania w dyscyplinie naukowej budownictwo,
 • 1989 – powołanie kierunku studiów ochrona środowiska,
 • 1992 – powołanie Instytutu Produkcji Ekologicznej w Rolnictwie, prowadzenie przez 10 lat studiów inżynierskich na kierunku rolnictwo,
 • 1993 – utworzenie przy Instytucie Inżynierii Budowlanej przedsięwzięcia pod nazwą „Forum Budownictwa” (pod kierownictwem dr. hab. inż. prof. Czesława Miedziałowskiego, główni organizatorzy: mgr inż. Nina Szklennik, dr inż. Małgorzata Lelusz, mgr Janina Wnorowska, prof.dr hab.inż. Maria J. Sulewska, dr inż. Dorota Dworzańczyk, dr inż. Dorota Małaszkiewicz),
  które przez 13 lat organizowało cykliczne seminaria promocyjno-szkoleniowe i coroczne Targi Budownictwa; działalność ta spotkała się z wielkim uznaniem środowiska budowlanego w regionie i kraju, m.in. w roku 1995 Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa przyznał Instytutowi Inżynierii Budowlanej złotą odznakę „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych”, a w roku 2001 wojewoda podlaski przyznał wyróżnienie z okazji 10-letniej szczególnie aktywnej współpracy z przemysłem budowlanym,
 • 1998 – utworzenie Instytutu Inżynierii Środowiska i Rolnictwa na bazie Instytutu Inżynierii Środowiska i Katedry Produkcji Ekologicznej w Rolnictwie,
 • 2002 – przekształcenie Instytutu Inżynierii Środowiska i Rolnictwa w Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska,
 • 2007 – powołanie kierunku studiów gospodarka przestrzenna,
 • 2008 – likwidacja instytutów i reorganizacja Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
 • 2008 – uzyskanie praw habilitowania w dyscyplinie naukowej budownictwo,
 • 2008 – powołanie studiów doktoranckich (stacjonarnych i niestacjonarnych) w dyscyplinach naukowych: budownictwo oraz inżynieria środowiska; powołanie kierunku studiów architektura krajobrazu,
 • 2008 – uzyskanie z funduszy Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej finansowania Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB, w którym znajdzie się Biblioteka Główna, Centrum Kształcenia Zdalnego i Naukowe Centrum Badawczo-Rozwojowe z laboratoriami interdyscyplinarnymi,
 • 2009 – uzyskanie finansowania na rozbudowę i doposażenie bazy dydaktyczno-laboratoryjnej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, uzyskanie finansowania na podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierunków budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska oraz na utworzenie pracowni komputerowej dla kierunku gospodarka przestrzenna z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • 2010 – utworzenie czasopisma naukowego WBiIŚ PB „Budownictwo i Inżynieria Środowiska” jako kontynuacji Zeszytów Naukowych Politechniki Białostockiej serii „Budownictwo” (wydawanych w latach 1975-2008) oraz „Inżynieria Środowiska” (wydawanych w latach 1976-2006),
 • 2010 – starania o finansowanie budowy Innowacyjnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego Alternatywnych Źródeł Energii, Budownictwa Energooszczędnego i Ochrony Środowiska PB z Programu Inno-Eko-Tech,
 • 2014 – uzyskanie praw doktoryzowania w dyscyplinie naukowej ochrona i kształtowanie środowiska,
 • 2015 – uzyskanie praw habilitowania w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska,
 • 2019 – październik – zmiana nazwy Wydziału na Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku,
 • 2019 – powołanie w ramach Wydziału trzech instytutów realizujących działalność naukową: Instytut Inżynierii Lądowej i Transportu, Instytut Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Nauk Leśnych,
 • 2021 – utworzenie w Instytucie Nauk Leśnych dwóch katedr: Katedra Środowiska Leśnego i Katedra Hodowli i Użytkowania Lasu.
Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.