ndz. 23 października 2016
 
Szukaj
?
 
Wirtualna wycieczka po WBiIŚ
 
 
Aktualności
 
 
feed
 
galeria
 
 
XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego BEMS 2016

 
 
Przedłużenie rekrutacji na Studia Podyplomowe "Systemy gospodarowania w rolnictwie"

Ppubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Walendziuka

Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za najlepsze prace dyplomowe podnoszące problemy przestrzenne Białegostoku

Seminarium Pana mgr Bartłomieja Och w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego

REKRUTACJA DODATKOWA – studia stacjonarne – WOLNE MIEJSCA – OSTATNI DZWONEK!