ndz. 21 września 2014
 
Szukaj
?
 
Wirtualna wycieczka po WBiIŚ
 
 
Aktualności
 
 
feed
Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej w roku akademickim 2014/2015

Seminarium w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Pani mgr inż. Joanny Kazimierowicz

Seminarium w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Pani mgr inż. Anny Demianiuk

Seminarium w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Pani mgr inż. Moniki Puchlik

Seminarium w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego Pani mgr Elżbiety Szczygielskiej

SUPER BELFER

Uroczystość nadania tytułu honorowego profesora Politechniki Białostockiej Prof. dr hab. inż. Ryszardowi Kowalczykowi