śr. 21 lutego 2018
 
Szukaj
?
 
Wirtualna wycieczka po WBiIŚ
 
 
Aktualności
 
 
feed
Seminarium przed wszczęciem postępowania habilitacyjnego dr inż. Doroty Anny Krawczyk

Konferencja Naukowa: Współczesne problemy inżynierii produkcji. Przemysł Rolno-Spożywczy - Transport - Energia i Środowisko

Seminarium przed wszczęciem przewodu habilitacyjnego dr inż. Andrzeja Wandrasza

Seminarium przed wszczęciem przewodu habilitacyjnego dr inż. Marka Kalenika

Studenci i absolwenci WBiIŚ otrzymali Nagrody Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk